Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

V pátek 6. 6. 2014 se konala exkurze do jedné ze dvou českých jaderných elektráren, a to jaderné elektrárny Temelín. Ranní sraz byl dojednán na sedmou hodinu. Cesta zabrala více než dvě hodiny, což se také stalo terčem kritiky zúčastněných studentů. Více kritiky se však na účet exkurze neozvalo.

První v pořadí návštěv byl Týn nad Vltavou, kde byl v místní restauraci pro studenty připraven oběd. Po jídle dostali účastníci rozchod na nákupy, nejčastěji chladných nápojů, či zmrzlin a nanuků, které v parném dni opravdu přišly vhod. Po drobné komplikaci s autobusem se pokračovalo dále.

V areálu elektrárny studenti navštívili informační centrum, kde jim byl podán rozsáhlý a detailní výklad o chodu a správě elektrárny, o její výstavbě, funkci a výkonu. Výklad byl doprovázen animacemi a modely pro snazší pochopení. Nechyběla ani možnost pro dotazy zvědavých studentů.

Po ukončení exkurze následoval návrat do Pardubic a cesta domů.

Libor Adámek, 3. E

Excursion to nuclear power plant Temelín

On Friday 6. 6. 2014 there was prepared an excursion for students of Secondary Electrotechnical School of Engineering in Pardubice. Students had a chance to go to one of Czech nuclear power plants, this time it was Temelín. The meeting was agreed at 7:00AM. Travel itself took around two hours.

Firstly, there was a lunch prepared for students in a restaurant in town Týn nad Vltavou, which is located two kilometers north-east of Temelín. After the lunch participants had some free time for small shoppings. Around 2:00PM they continued to already mentioned Temelín.

In the area of power station students visited an information center. Here they could hear very interesting, detailed and long speech about how the power station works. The speech was also accompanied with models and animation, which made understanding of the principles easier. The most curious students were also able to ask questions and get a quick answer.

After the speech only the journey home, to Pardubice, followed.

Libor Adámek, 3. E

Poslední setkání členů týmů SEN

Dne 17. – 21. 3. 2014 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích. Já jakožto člen české skupiny jsem měl převážně na starosti švédského studenta, někdy i celou jejich delegaci. Mým úkolem bylo jeho ubytování a včasné dodržení termínů, na nichž se měl účastnit. Po pondělní procházce po Praze byla valná většina účastníků unavená a nic jiného než jejich doprava na místo ubytování se nekonalo. Další den byl víceméně na lehké rozkoukání po naší škole a historického centra Pardubic, konec dne byl zakončen v restauraci U sv. Patrika, kde si to všichni náramně užili. Ve středu se konala hlavní část setkání v Domě techniky, kde se diskutovalo o přínosu projektu a celkového zhodnocení. Po obědě jsme byli poctěni v Sálu Jana Kašpara přítomností zástupkyní hejtmana pardubického kraje, která nám sdělila nadšení z přínosů projektu, spolu s ředitelem SPŠE Pardubice, který vše vtipně zakončil. Následovalo krátké volno a následná exkurze v pivovaru a pár hodin poté samotná večeře v pivovaru, která byla naprosto vynikající. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet do Hrádku u Nechanic a Automobilky v Ml. Boleslavi. Tohoto výletu jsem se neúčastnil, avšak hádám, že se účastníkům líbil. Krátce po jejich příjezdu se konala rozlučková párty, kde byla podána výtečná večeře za doprovodu hry tria kytar. Bylo rozdáno spousta dárků, certifikátů a nakonec se všichni rozloučili a rozešli se vlastní cestou zpět na místo svého ubytování. V pátek se konal odjezd partnerů projektu SEN do jejich rodných zemí. Celkově jsem si tento týden velice užil, navíc jsem si mohl vyzkoušet angličtinu v praxi. Všechny body programu probíhaly načas a nic závažného se nestalo a doufám, že si všichni odvezli krásné vzpomínky z této akce.

The last meeting of the SEN teams

On 17th to 21st of March in 2014 was held the last project meeting of SEN teams in Pardubice. I, as a member of the Czech group, was mainly in charge of the Swedish student, sometimes their entire delegation. My task was his accommodation and timely compliance with the terms on which he should attends. After Monday's walk around Prague vast majority of participants were tired and nothing but their transport to the place of accommodation has been held. The next day was more or less a tour around our school and the historic center of Pardubice, the end of the day was ending up in the restaurant St. Patrick, where everybody have had a great time. On Wednesday the main part of the meeting was held at the House of techniques, to discuss the benefits of the project and an overall assessment. After the lunch we were honored in the Hall of Jan Kaspar by the presence of Deputy Governor of the Pardubice region, which told us her enthusiasm from SEN project, together with the Director of Secondary Electrotechnical School of Pardubice. There was a brief time off and subsequent excursions to the brewery and few hours later dinner in the brewery itself, which was absolutely delicious. On Thursday was held a day trip to the Hrádek u Nechanic and car factory in Mladá Boleslav. I did not participate, but I'm guessing that the participants enjoyed it. Shortly after their arrival farewell party was held and an excellent dinner accompanied by a trio of guitars. After that there were given a lot of gifts, certificates, and eventually everyone said goodbye and parted their own way back to their place of accommodation. On Friday, the project partners of SEN held departure to their countries. Overall, I enjoyed this very week very much, plus I could try English in practice. All points of the program were carried out on time and nothing serious happened and I hope that everyone took wonderful memories from this event.

Setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích

Dne 17. – 21. 3. 2014 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích. Já jsem měl na starosti švédského studenta, někdy i celou jejich delegaci. Mým úkolem bylo jeho ubytování v naší rodině a včasné dodržení účasti na akcích. Po pondělní procházce po Praze byla většina účastníků unavená a přivítala odpočinek v místě ubytování. Další den se účastníci seznámili s naší školou, besedovali s našimi žáky a prohlédli si historické centrum Pardubic. Závěr dne si všichni užili posezení v restauraci U sv. Patrika. Ve středu se konala hlavní část setkání v Domě techniky, kde se uskutečnila konference pod názvem „Vzdělávání v evropských školách“. Účastníci promítli třetí část videí o svých školách a městech. Moderátoři konference položili každé delegaci několik otázek o přínosu projektu a předseda týmu přednesl závěrečné zhodnocení. Následovaly workshopy delegací pro žáky pardubických škol. Po obědě jsme byli poctěni v Sálu Jana Kašpara přítomností zástupkyníě hejtmana pardubického kraje, která se s námi podělila o nadšení z přínosů projektu, spolu s ředitelem SPŠE Pardubice, který vše vtipně zakončil. Následovalo krátké volno a exkurze v pivovaru . Večeřeli jsme v restauraci Pivovarka , kde bylo jídlo naprosto vynikající. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet do Hrádku u Nechanic a Automobilky v Ml. Boleslavi. Tohoto výletu jsem se neúčastnil, avšak slyšel jsem, že se účastníkům líbil. Krátce po jejich příjezdu se konala rozlučková párty, kde byla podána výtečná večeře za doprovodu hry tria kytar. Bylo rozdáno spousta dárků, certifikátů a nakonec se všichni rozloučili a rozešli se vlastní cestou zpět na místo svého ubytování. V pátek se konal odjezd partnerů projektu SEN do jejich rodných zemí.

FINAL MEETING OF PARTNERS COOPERATING IN THE PROJECT SEN IN PARDUBICE

On 17th to 21st of March 2014 was held the last project meeting of SEN teams in Pardubice. I, as a member of the Czech group, took care of the Swedish student, sometimes of their entire delegation. I provided him with the accommodation in my family and arranged his participation a tall events of the programme.

The first day we spent sightseeing in Prague. Next day belonged to school tour, meetings with our students and observing historical centre of Pardubice. The end of the day we spent in the restaurant St. Patrick, where everybody enjoyed a great time. On Wednesday the main part of the meeting was held at the House of technique where the conference „Education in European schools „ was organized. Teams projected the last parts if videos about their schools , they talked about the project benefits for their lives and overall assessment was given by the project team chairman. Participants from Pardubice schools enjoyed workshops of foreigner teams. .After the lunch we were honoured in the Hall of Jan Kaspar by the presence of Deputy Governor of the Pardubice region, who emphasised d the importance of SEN project. The headmaster of Secondary Electrotechnical School Pardubice. Excursions to the Pardubice brewery and excellent dinner in Pivovarka restaurant followed. On Thursday there was held a day trip to the castle Hrádek u Nechanic and car factory in Mladá Boleslav. I did not participate in this event, but I heard everyone enjoyed it. In the evening farewell party took place. Participants were given certificates, a lot of presents and enjoyed tasty dinner. The nice concert of modern music finished the whole meeting.

Tomáš Musil, 3. E

International conference of SEN project teams

International conference of SEN project teams was held by Czech team in great hall of House of engineering in Pardubice on Wednesday on 19th. March 2014.

The start of conference was set at nine oclock, but the guests started to comming even half an hour berfore. There were not only the guests from abroad, but also pupils and students from Pardubices primary and secondary schools. They had a great oportunity to talk with foreigners and to see in which projects the Secondary school of electrical engineering participates aswell.

Conference was opened by Mgr. Jana Binarová, who intorduced everyone of honored guests and the couple of moderators, Marek Jílek and Libor Adámek. They took the lead over the rest of conference and alternately asked each delegation to show and project other guests their video about school they had made. After huge applause the moderator asked the representative of the team few questions about their expirience, which they got from traveling abroad, and also their opinion about the project itself. All of the answers were nice and positive. After the video projections, there were a speach of Czech team’s chairman Antonín Češík. He summarized opinions, views and feelings about the project. Next task of moderators was to say thanks to all participating teams and inform guests about following snack. And this was the end of an official part of the conference.

After that there were workshop in which every country had one in each corner of the hall. Pupils and students had nice oportunity to ask foreign guests some questions about lifestyle, hobbies, school etc. Czech workshop showed pupils some activities and branches hold in our school and explaining the reason and result of SEN project.

Overall feeling from the conference was very nice and it was good to see happy and proud faces of all project participants.

Libor Adámek, deputy of chairman

Festival vědy a techniky

Ve dnech 20. a 21. března proběhl v Pardubickém Ideonu již sedmý ročník Festivalu pro vědu a techniku Pardubického kraje. Jako každoročně se i letos účastnili naši žáci v hojném počtu. Nejlépe si z našich vedli žáci z oboru Informačních technologií. Jakub Fibigar a Jan Škoda ze třetího ročníku se svou robotickou rehabilitační pomůckou získali zvláštní cenu děkana FEI Univerzity Pardubice a postoupili do národního finále. S nimi postupují do finále Martin Lepeška a Antonín Češík ze čtvrtého ročníku, kteří za své projekty získali kromě postupu i cenu firmy eBrána s. r. o.

Žáci z oboru elektrotechnika měli na festivalu velkou pozornost se svými praktickými projekty. Pavel Jičinský a Michal Stránský získali cenu děkana FEI Univerzity Pardubice za bluetooth vozítko a elektronkový kytarový zesilovač.

THE FESIVAL OF TECHNIQUE AND SCIENCE 2014

The seventh festival was held in Pardubice Odeon 20. – 21. 3. As usual, a lot of our students took part in this regional technical competition.

The best results were achieved in the branche of Information Technologies. Jakub Fibigar and Jan Škoda were awarded with the special prize of the dean of Pardubice University for their robotíc rehabilitative aid. Both of them have got to national competition. Martin Lepeška and Antonín Češík were awarded by the prize of the firm eBrána and they also will compete in the national competition.

Ing Petr Hejna

teacher

Exkurze do Prahy

Dne 10. března jsme se zůčastnili zájezdu do našeho hlavního města Prahy. Cesta vlakem trvala přibližně jednu hodinu. První zastávka byla v Akademii věd, kde jsme se názorně seznámili s prostředím jednoltlivých pracovišť, náplní jejich pracovníků a důležitostí jejich dosavadních výzkumů v oblasti elektrické energie. Po rozloučení naše cesta směřovala k Narodnímu divadlu, kde jsme dostali chvíli pro sebe na občerstvení a doplnění energie a po prohlídce blízkého okolí jsme šli zaujmout místa na představení „Radůz a Mahulena“. Představení Julia Zeyera na motivy slovenské pohádky trvalo bezmála 3 hodiny s jednou přestávkou na případné občerstvení. Dále jsme už jen nastoupili na vlak do Pardubic.

EXCURSION TO PRAGUE

On March 10, we went on a trip to our capital city Prague. The train ride lasted approximately one hour. The first stop was in the Academy of science, where we were introduced to the environment of each workplaces, what their employees do and to relevance of recent research in the field of electricity. After that we took our way toward the National Theatre, where we had a moment for us to eat and recharge the energy and after visiting the nearby places we went to see the performance "Radůz and Mahulena". Performance by Julius Zeyer inspired by Slovak fairy tale lasted nearly three hours with break. After that, we took train to Pardubice.

Jan Horáček, 3. E

Mistrovství družstev středních škol v šachu

Ve dnech 15. – 16. 4. 2014 se konalo ve Vlachovicích Mistrovství družstev středních škol v šachu. Turnaje se zúčastnilo 29 družstev, která postoupila z krajských kol. Náš tým skončil na 12. místě.

Vítězem turnaje se stalo Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše. Po prvním dni jsme obsadili průběžné 8. Místo, které jsme ztratili na začátku druhého dne. Silní soupeři z gymnázia Kladno a Příbrami nás posunuli na nižší pozici. V posledním kole jsme našli velké odhodlání a vyhráli v poměru 3,5 : 0,5 bodů. Hráči v týmu byli Tomáš Ptáček, Aleš Novotný, Jakub Jakoubek, Jan Žídek a Jan Hejzlar.

Autor: Jan Hejzlar

V Týništi nad Orlicí, 12. 5. 14

CHESS CHAMPIONSHIP

15. to 16. 4. 2014 Chess Championship of secondary school teams was held in Vlachovice.

The tournament was attended by 29 teams, which advanced from the regional rounds. Our team ended in 12th place. The winner of the tournament was gymnasium Brno, class Cpt. Jaroš.

We achieved 8th place on the first day but we lost this position at the beginning of the second day. Strong opponents from gymnasium Kladno and Příbram moved us to a lower place. In the last round we achieved a great success and we won in ratio 3,5 to 0,5 points. Players of our team were Tomáš Ptáček, Aleš Novotný, Jakub Jakoubek, Jan Žídek and Jan Hejzlar.

Autor: Jan Hejzlar

V Týništi nad Orlicí, 12. 5. 14

Don Šajn na scéně

Ve středu 26.února 2014 se na scéně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí uskutečnila obnovená premiéra černé barokni komedie „Don Šajn“.

n_1.jpg, 71kB

Dramatický soubor SPŠE měl tuto hru na repertoáru již jednou, pochopitelně v jiném obsazení a s jinými loutkami – tehdy jsme s ní vystupovali na festivalu barokního divadla „Theatrum Kuks“. Současné loutky jsou větší, jen Kašpárek je stále týž.

V hlavních rolích excelovali Jan Novák a Michal Skalický ze 3.E, loutky skvěle vodili Martin Šach ze 2.C a Jakub Cepl z 1.B. Neměli bychom zapomenout také na výkon Mgr. Martina Vojty, který v několika vedlejších rolích skvěle střídal hlasy. Zdálo se, že obecenstvo se dobře baví, a zapojilo se i do závěrečné písně doprovázené malým ohňostrojem.

Příští představení bude 11.března pro Mateřskou školu Na Třísle. Veřejnost bude mít možnost znovu nás vidět na festivalu Zrcadlo umění v červnu 2014.

Mgr. Marie Albrechtová, vedoucí souboru.

„Don Šajn“ (Don Juan) at the stage of The European House Pardubice

n_2.jpg, 71kB

On Wednesday the 26th Fabruary the premiere.of the Baroque black comedy „Don Šajn“ (Don Juan) was held.in the European House at The Pernštýnské Square – Pardubice.

The Drama Ensamble of our school performed this play seven years ago the first time. The actors who had performed that time left the school 5 years ago so there are new stars walking and speaking puppets now.

We have to mention Jan Novák and Michal Skalický from 3 E, Martin Šach from 2 C and Jakub Cepl from 1.B having playacted an excellent way. We should not forget Mr Martin Vojta who was speaking several characters changing voices brilliantly.The audience seemed to have enjoyed it – they were surprised by the final firework..

Next time we are going to perform the play on March 11th – the audience will be the kids from the close kindergarten.. In June we hope to show the performance at the festival „The Mirror of Art“.

Mgr. Marie Albrechtová, the leader of the ensamble.

Lyžařský kurz v Alpách

Náš lyžařský kurz začal 18. a skončil 25. ledna. Kurzu se zúčastnilo asi 30 studentů a 4 učitelé. Autobus pro nás přijel v 8 hodin ráno k Ideonu a když jsme přijeli k naší chatě, která ležela nedaleko Kitzbühelu, byl skoro večer ale hory byly nádherné.

Alpy

První den v Alpách (sobota) jsme lyžovali ve Wildkogel aréně, ve které je asi 50 kilometrů sjezdovek. Počasí bylo nádherné ale kvalita sněhu mohla být lepší.

Ostatní dny jsme strávili v Kitzbühel Ski Aréně. Tam je skoro 170 kilometrů sjezdovek!

Ve středu jsme strávili půlku dne na sjezdovkách. Sněžilo a my jsme lyžovali v 20 centimetrů hlubokém sněhu. Bylo to vážně zábavný. Poté jsme šli do aquaparku. Užili jsme si tam spoustu zábavy. Byl tam tobogán který končil ve venkovním bazéně. Bylo nám v plavkách opravdu chladno.

Když jsme jeli ve čtvrtek lyžovat zdálo se, že bude zataženo ale když jsme vyjeli nad mraky svítilo slunce a měli jsme krásný výhled na Alpy. Bylo to doopravdy úžasné.

Ale když jsme vyjeli na sjezdovky v pátek tak sněžilo, byla mlha a také velmi chladno.

Celou sobotu jsme strávili v autobuse a do Pardubic jsme přijeli okolo sedmé hodiny večer.

Myslím že jsme si to všichni užili.

David Odvárka 1. D

Ski course in the Alps

Our ski course began on 18th and ended on 25th January. There were at about 30 students and 4 teachers. We set on the yournay at 8 o´clock and when we came to our chalet near Kitzbühel it was evening but the mountains were beautiful.

Alpy

The first day in the Alps (it was Sunday) we were skiing in Wildkogel-arena. There are 50 kilometers of slopes. The weather was beautiful but quality of the snow could be better.

Other days we spent in Kitzbühel Ski Area where is almost 170 kilometers of ski courses !

On Wednesday we spent on the slopes only half of the day. It was snowing and we were skiing in 20 centimetrs deep snow. It was very funny. Then we went to the water park. We had a lot of fun there. There was a toboggan which ended in the outdoor pool. It was very cold there in our swimmsuits.

When we went skiing on Thursday it seemed as it would be cloudy but when we went above the clouds the sun was shining and we had a great view of the Alps. It was really awesome.

But when we went skiing on Friday it was snowing, misty and really very cold there.

We spent the whole Saturday in the bus going bach and we came to Pardubice at about 7p.m.

I think that each of us enjoyed it.

Lyžařský kurz 1. ročníků - Krkonoše 18. 1. - 24. 1. 2014

V sobotu odpoledne jsme vyjeli z Pardubic směr Krkonoše. Všichni jsme se na kurz těšili. Cesta ubíhala rycle a za chvíli jsme uviděli krásné hory, které se před námi rozprostíraly. Na malý okamžik jsme spatřili i Sněžku. Dorazlili jsme do Pece pod Sněžkou kde nás čekalo na nás ještě dalších pár kilometrů pěšího stoupání. Naštěstí přijely rolby kam jsme naskládali batohy, lyže i běžky a pak hurá k chatě. Po namáhavém výstupu jsme se ubytovali v Lesní boudě. Po večeři nás přivítala majitelka Lesní boudy a řekla nám pravidla, která jsou nutná na chalupě dodržovat.

Druhý den jsme se rozřadili do skupin (začátečníci, středně pokoročilí, pokročilí, běžkaři a snowbordisti). Každý den jsme lyžovali od 9:00 do 11:30 a po obědě a polední pauza jsme pokračovali od 14:00 do 16:00 Po této hodině už nejezdily lanovky.

Každý večer jsme měli program. Páni učitelé nám pouštěli různá videa a pozvali i horského záchranáře, který nám vysvětlil jak se chovat na sjezdovce a vyprávěl různé příhody.

Učitelé byli hodní, protože nás nechávali na chatě, když nás bolely nohy a nebo jsme byli unavení.

Čtvrtek byl posledním dnem na sjezdovce. Poslední den jsme se sbalili, tašky naskládali do roleb, nasadili lyže na kterých jsme sjeli až k parkovišti, kde už na nás čekaly autobusy.

Odjížděli jsme a jenom se dívali jak nám mizí ty kopce, které jsme ještě nesjeli. Cesta už tak neubíhala. Dorazili jsme do Pardubic, kde si nás přebrali naši rodiče, a pak už jenom vzpomínali na hezký lyžařský kurz.

SKI TRAINING IN THE GIANT MOUNTAINS 18.1.-24.1.2014

On Saturday afternoon we got on the bus and set on the journay to the Giant Mountains. Everyone was looking forward to the ski course. After a while we saw the beautiful mountains that spread out in front of us. We even got a glimpse of Snežka (Snowdown) for a moment. We arrived to our destination to Pec pod Sněžkou, but it was not the end of our yournay. We had to climbe few kilometres up the hill to our cottage Lesní. Fortunately, our ski and bacpacks were transported by snow scooters. After accommodation and dinner we were welcomed by landlady who also explained us rules we had to follow while staying in the cottage.

Next day we were divided into teams of beginners, intermediate, advanced skiers and snowboarders. We went skiing from 9:00 to 11:30 and then after lunch break from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. Because of the cable car which stopped working after this time.

Each evening we had a nice programme. Our teachers projected various videos and they also invited a mountain rescuer, who told us how to behave on the slopes and spoke about various events .

Teachers were good to us because they let us at the cottage when we hurt leg or were tired. Thursday was our last time on ski course.

On the last day we packed our bags and put them on scooters. Then we put on skis and went down to the parkingwhere the bus was waiting for us. We got on just watching disappearing hills, we could not go down. We arrived to Pardubice, where our parents were waiting and then we could only remember the nice ski course.

Daniel Skipala, 1. D

Olympiáda v Anglickém jazyce

Studium na SPŠE je zaměřeno na technické předměty a matematiku. Většina studentů se zaměřuje na odborné předměty a svůj čas nevěnují jazykům a tak naše škola neorganizovala olympiádu v angličtině. Ale situace se změnila v letošním roce, protože část studentů je v angličtině docela dobrá.

Paní učitelka Pospíšilová rozhodla, že olympiádu zorganizuje. Zúčastnilo se 19 žáků, kteří soutěžili v poslechu a hovoru na úrovni B2. Porota byla spokojená – soutěžící mluvili plynule, bez větších chyb. Někteří vyjadřovali zajímavé myšlenky. Vítězem je M. Heřmánek, 3.E a M. Mikan, 3.F. Tito žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

David Odvárka, 1. D

OLYMPIAD IN ENGLISH

Study at our school is focused on technical subjects and Maths. Most students prefer learning of special subjects and many of them do not devote their time to languages. This was the reason our school has not organized English Olympiad. In spite of that, this situation has been changed this year because some students are quite good at English.

The teacher Pospíšilová decided to organize the Olympiad. 19 students took part in it. They competed in listening and speaking on the level B2. The jury was satisfied – students could speak fluently, without serious mistakes. Some of them expressed interesting ideas. The winners are M. Heřmánek, 3.E and M. Mikan, 3.F. These students will represent our school at the district competition.

David Odvárka, 1. D

Školní vánoční koncert

Jednou z tradičních školních akcí je vánoční koncert. Někdy od listopadu se ve škole začnou ozývat hudební nástroje a zpěv. Každý kdo je zaslechne se zaraduje, protože to znamená, že žáci školy začali pod vedením učitele Hrona nacvičovat vánoční vystoupení a že se blíží Vánoce.

Poslední den před vánočními prázdninami se učitelé i žáci shromáždí ve vstupní hale, aby si vyslechli vánoční koledy a písně. Žáci hrají i zpívají výborně a mnozí z posluchačů neodolají a přidají se ke sboru.

Vánočním koncertem začínají pro učitele i žáky Vánoce.

Jan Žídek, 1. D

SCHOOL CHRISTMAS CONCERT

One of the school traditions is the Christmas concert. Since November everyone can hear some quiet music at school. This means that students – musicians started practising their Christmas performance with the teacher Hron and Christmas is coming.

On the last day before Christmas holidays teachers and students meet in the entrance hall to listen to Christmas carols and songs. Students are playing and singing well, all participants are enjoying festive atmosphere, some of them sing as well.

This event that starts Christmas time belongs to nice school traditions.

Jan Žídek, 1. D

Setkání partnerů SEN v Rumunském Bacau 9. – 13. 12. 2013

Po setkáních ve Švédsku, Polsku a v Římě jsme se s přáteli setkali v Rumunsku.

Po ubytování v hotelu jsme při večerní procházce obdivovali nápaditou vánoční výzdobu Bukurešti – řetězce barevných žárovek vytvářely zajímavé obrazce. Ráno jsme se setkali s ostatními týmy a společně jsme cestovali autobusem do lyžařského centra Sinaia kde na nás zapůsobil mohutný masív Karpat. Každý se těšil na další zastávku ve hradě Bran. Drákulův hrad je se svými tajnými místnostmi a úzkými schodišti opravdu romantický. Další hrad Rasnov byl rozbořený, ale z vrcholu se otevíral krásný výhled na rumunská pohoří. Večer jsme dojeli do Bacau.

Kliknutím zvětšit.

Příští den jsme zamířili do školy. Rumunští přátelé nás přivítali tradičně - chlebem se solí a vystoupením folklorního souboru. Při prohlídce školy jsme si všímali moderního vybavení například počítačů a interaktivních tabulí. Působivá byla vánoční výzdoba a množství nástěnek s pracemi žáků.

Pracovní část setkání byla věnována projektu. Každý tým promítl třetí část zpráv – videa o tradicích školy a životě mládeže ve městě. Každé video bylo zajímavé stejně jako Newslettery.

Místní političtí představitelé nám věnovali velkou pozornost. Byli jsme přijati na magistrátu primátorem i zástupci školství. Zajímavá byla i návštěva university.

Největším zážitkem byl rozlučkový večírek. Každý tancoval a užíval si přátelskou atmosféru.

Nyní nás čeká závěrečná konference v Pardubicích.

Jakub Lustyk, 1. D


MEETING PARTNERS SEN IN ROMANIA, BACAU 9. – 13.12.2013

Afetr meetings in Sweden, Poland and Roma we were given another opportunity to meet our friends.

First we came to Bucurest which was lit with wonderful Christmas decorations. Next morning we met other teams and alltogether travelled by bus to the ski centre Sinaia where we were surprised with the huge Carpatian Massif. Each of us was interested in the following destination – Castle Bran. „Draculas´s castle“ is really mysterious. Another castle Rasnov was ruined, but there was a beautiful view of Romanians mountain ranges. The trip finished in Bacau.

Kliknutím zvětšit.

Next day we went to school. Romanian friends welcomed us with the bread and salt and nice folk performance. Then we went round the school which is old but equipped with PCs, smart boards etc. What we liked best were notice boards displaying students´ drawings, posters, photos. The whole school was impressive thanks to Christmas decoration.

The important part of the visit was the project one. Each partner projected the 3rd part of SEN and Newsletter. Videos about school ceremonies and the youth in towns were interesting.

Regional and local officers devoted their great attention to our meeting. We were welcomed at the town hall. Also, we were invited to the university.

The final farewell party was the best experience. We danced and enjoyed very welcoming atmosphere.

Now, we are looking forward to the final conference which will be held in Pardubice.

Jakub Lustyk, 1. D

Školní elektronické zprávy (SEN), 2012 – 2014

Projekt je financová Národní agenturou pro evropské vzdělávání
Leonardo da Vinci partnerství

O PROJEKTU

PARTNEŘI:

Technické školy:

CÍLE:

 • zvýšit přitažlivost a kvalitu technického vzdělávání
 • získat nové přátele z jiných zemí Evropy
 • zlepšit jazykové a komunikační dovednosti
 • získat zkušenosti a poznatky o výchově, vzdělávání, způsobu života a kultuře v partnerských školách a městech

OBSAH:

1. ŠKONÍ ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY:

Každý partner vytvoří tři vydání zpráv ve formě videa, které bude obsahovat i fotografie, záznamy a texty v angličtině i v mateřském jazyce.

Každá zpráva bude obsahovat dvě části – první bude informovat o škole a druhá představí město, kde je škola umístěna.

Videa budou umístěna na webu projektu, promítána ve školním informačním systému, zaznamenána na DVD, poslána veřejnosti a spolupracujícím základním školám.

SEZNAM VIDEÍ:

Březen 2013: 1. Naše škola 2. Město, kde je škola umístěna

Listopad 2013: 1. Školní tradice, slavnosti 2. Mladí v našem městě

Březen 2014: 1. Školní kluby, zájmová činnost 2. Péče o životní prostředí ve městě

2. WEBY PROJEKTU A ZPRAVODAJE:

WEB PROJEKTU:

- společný pro všechny partnery bude obsahovat informace o školách a regionech partnerů, uskutečněné mobility, odkazy na videa a zpravodaje, vícejazyčný

ŠKOLONÍ WEB PROJEKTU:

- každý partner bude mít svůj vlastní, který bude obsahovat články a ilustrace o školních událostech

- anotace těchto článků budou ve formě Zpravodaje zaslány na web projektu a přátelům školy včetně kooperujících základních škol k termínu vydání videa

3. ELEKTRONICKÝ SLOVNÍK V 6 JAZYCÍCH

Každý měsíc vloží do slovníku každý partner 5 sociálních frází v mateřském jazyce a angličtině, které partneři přeloží do mateřského jazyka.

Rozvrh:
Duben Polsko, pozdravy; Květen Itálie, představování; Červen, Švédsko zdvořilostní fráze; Červenec, Rumunsko, školní aktivity; Srpen, CZ koníčky. . Fráze mohou být vloženy i dříve.

4. PRACOVNĚ – KULTURNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ – MOBILITY

Všichni partneři budou mít možnost navštívit každou z kooperujících škol:

 • Švédsko: Listopad 2012
 • Polsko: Březen 2013
 • Itálie: Září 2013
 • Rumunsko: Prosinec 2013
 • Česká republika: Březen 2014

TVŮRCI:

- projekt bude realizován studenty zapojených škol pod vedením jejich učitelů

ŠKOLNÍ EDIČNÍ RADA:

Odpovídá za:

 • tvorbu všech částí projektu na jejich škole
 • komunikaci s partnery prostřednictvím elektronických prostředků
 • organizaci návštěv partnerů

VÍCE NA http://www.schoolelectronicnews.cz, http://www.schoolelectronicnews.cz

Setkání edičních týmů projektu SEN v Římě

Poslední zářijové dny strávilo deset studentů a čtyři učitelé ze Střední průmyslové školy Pardubice pod slunným římským nebem. Součástí projektu Školní elektronické zprávy (SEN) jsou kromě tvorby videí o školách, městech a vytváření zpráv o činnosti školy publikované na webech projektu i zahraniční setkání edičních týmů. Po mítincích ve švédské a polské škole se mezi dny od 21. 9. 2013 do 27. 9. 2013 mělo uskutečnit další z nich v římské technické škole I.T.I.S. „Galileo Galilei“.

Cesta vedla z brněnského autobusového nádraží přes rakouskou Vídeň rovnou do Říma. Okamžitě po příjezdu byli účastníci ubytováni v tříhvězdičkovém hotelu, nacházejícím se nedaleko školy a jen o kousek dále od Kolosea, tedy historického centra Říma.

Kvůli splnění úkolů setkání vedly kroky studentů do italské školy nejčastěji. Vše započalo vzájemným příjemným přivítáním a vzpomínkami na Polsko a Švédsko. Projev ředitele všechny povzbudil k další práci a tak se po hlasitém potlesku jednotlivé delegace pustily do prezentací o svých zemích. Bylo velice zajímavé sledovat, jak každá delegace pojala prezentaci z jiné perspektivy.

Dopolední program naplňovala také prohlídka školy. V jednotlivých třídách byl podán výklad o specializované výuce v dané místnosti. Nejvíce zaujala učebna fyziky, elektrotechniky a dokonce robotiky. Z oken jsme nakukovali na dvůr, kde se právě odehrával školní fotbalový zápas. Návštěva dílen upozornila na odlišnost v praktickém vyučování obou škol. V italské škole na rozdíl od nás zachovávají i starší elektronická zařízení pro názornou ukázku a lepší pochopení elektrotechnických principů. Všechny velice udivily obrovské haly s rozloženými automobily a lehkými letadly rovněž používané pro názornou výuku. Hosty nejvíce zaujaly informace o praktickém vyučování domotiky. Studenti italské školy se učí instalovat do modelů domů centralizované elektronické ovládání vybavení celého domu.

O tomto moderním vědním oboru se konala i velice zajímavá přednáška přímo v jedné pobočce firmy, která se domotikou zabývá.

Následný den se uskutečnila prezentace o webových stránkách projektu. Patronem webu je právě pardubická škola a tak se seznámení o webovém obsahu projektu ujal český tým vedený Antonínem Češíkem. Vzhled i náplň stránek schvalovali všichni zúčastnění na předcházejících výjezdech. Jedním z úkolů a součástí webu projektu je i šestijazyčný slovník obsahující nejpoužívanější fráze při nejrůznějších komunikačních situacích. Velký úspěch sklidila i videa o předchozích setkáních ve Švédsku a Polsku vytvořených pardubickými studenty.

Důležitý bod programu tvořil i pracovní seminář učitelů a brainstorming všech studentů. Projednávali se nápady a názory na další etapu ve fungování projektu - návrhy i motivy dalších videí a témata slovníku. Každý přiložil ruku k dílu. Kromě toho byl také dohodnut termín setkání partnerů v Rumunsku, další audiovizuální konference a také závěrečné konference, která se uskuteční v Pardubicích. Na zakončení pracovní náplně zájezdu byly přečteny žákovské úvahové eseje, které definovaly přínosy projektu pro studenty.

Ve volném čase měli studenti možnost skupinového, či individuálního poznávání římských památek. Majestátně působilo Koloseum, antikou dýchající Pantheon nebo Forum Romanum, Konstantinův oblouk a mnoho dalších. Všechny udivila tichá vznešenost děl významných umělců v městském muzeu, vatikánské Sixtinské kapli a Bazilice svatého Petra.

Všichni si nakonec pochvalovali klidný průběh celého týdne, avšak i přes pocit dobře odvedené práce, nově nabyté jazykové, historické i všeobecné znalosti, se po únavném týdnu každý náramně těšil domů.

Libor Adámek, místopředseda Školního edičního týmu, žák 3.E.

Setkání partnerů projektu Školní elektronické zprávy v Polském Dzieržoniowě

Studenti a učitelé Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích jsou koordinátory projektu School Electronic News. Jedná se o spolupráci pěti zahraničních škol, a to ze Švédska, Polska, Itálie, Rumunska a České republiky. Stěžejní náplní projektu je tvorba tří dílů videí, které představí školu a město každého partnera. Dále se jedná o tvorbu webových stránek projektu (www.schoolelectronicnews.eu), které kromě videí obsahují také informace o jednotlivých partnerech, výjezdech, Zpravodajích s anotacemi článků psaných studenty a elektronický slovník. Ten slouží jako komunikační pomůcka, protože obsahuje základní fráze ve všech pěti jazycích a navíc v angličtině. Pro studenty jsou nejlákavější součástí projektu výjezdy do zahraničí k jednotlivým partnerům za účelem společných pracovních a přátelských setkání. Tvorba projektu včetně výjezdů do zahraničí je finannčně zajištěna Národní agenturou pro evropské vzdělávání, Leonardo da Vinci.

Ve dnech 18.3.2013 až 22.3.2013 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání - po švédském Vaggerydu následovalo polské město Dzierżoniów. SPŠE zastupovalo pět studentů v doprovodu čtyř učitelů.

První částí programu byla účast na běžných vyučovacích hodinách v polské škole. Zúčastnili jsme se nejen hodin angličtiny, ale i fyziky, biologie a robotiky, kde jsme měli možnost vyslechnout prezentace s ukázkami robotů vytvořených polskými studenty. Následovala pracovní část, ve které byly promítány první díly videa, které každý z partnerů vytvořil o škole a městě. Zaujaly i prezentace představující jednotlivé země.

Další den byli všichni pozváni na radnici, kde je uvítali nejvyšší představitelé kraje a města. Účastníci se dověděli hodně zajímavých informací o Dzierżoniówě a jeho regionu. Při odpolední procházce městem si měli možnost si ho prohlédnout, navštívit muzeum hraček a vyzkoušet si středověkou výrobu mincí v zachovalé mincovně.

Během podvečerního meetingu byly představeny a živě prodiskutovány webové stránky projektu, první vydání Zpravodaje, byl zhodnocen dosavadní průběh projektu a projednány plány do budoucna. Po pracovním jednání se už všichni těšili na celodenní výlet do Wrocławi, který se uskuteční následující den. Ten se sice z důvodu špatného počasí sicve musel poněkud zkrátit, ale i tak jsme poznali velkou část Wrocławi. Zaujalo nás velké množství množství mostů přes řeku Odru a velké kostely.

Celé setkání bylo zakončené slavností večeří, při které byly účastníkům předány pamětní listy. Všichni se shodli, že tento zájezd do Polska se vydařil na výbornou a začali se těšit na další setkání, které se uskuteční na podzim v Římě.

Antonín Češík, žák 3.C

Setkání zástupců pěti evropských škol ve Švédském Vaggerydu 27.11. - 3.12.2012

Pět evropských technicky zaměřených škol bude v příštích dvou letech spolupracovat na projektu Školní elektronické zprávy financované z grantu, který jim udělily Národními agentury pro evropské vzdělávání.

Významnou součástí projektu budou vzájemná setkání studentů i učitelů kooperujících škol ve švédském Vaggerydu, polském Drzieznikowe, rumunském Bacau, v Itálii v Římě a v českých Pardubicích.

Začátkem prosince se uskutečnilo první pracovní setkání partnerů ve švédské škole Fenix. Každá škola na setkání vyslala nejméně 4 žáky a 2 učitele. Pardubická SPŠE mohla být, díky podpoře Pardubického kraje, zastoupena šesti žáky a dvěma učiteli. Pardubice reprezentovali i 2 zástupci firmy Zerone s.r.o., která souhlasila se zapojením do projektu a je tak naším projektovým partnerem

Každý den ve Fenixu byl naplněn bohatým programem - žákovské delegace prezentovali informace o svých školách, městech a státech pro ostatní hosty a švédské studenty shromážděné ve velkém sále školy. Na pracovních setkáních byl upřesněn záměr projektu, dohodnuty jeho technické parametry, formy vzájemné kooperace s využitím videokonferencí i termíny dalších setkání.

Nejen učitelé, ale i studenti se zúčastnili vyučování a české žáky potěšilo, že jejich znalosti matematiky a programování sou ve srovnání se švédskými na dobré úrovni. Studentům se líbila přátelská atmosféra v hodinách. Zaujalo je, že každý student používal školní notebook a při samostatné práci mohl poslouchat hudbu se sluchátky na uších.

Studenty, kteří byli ubytováni v rodinách a před cestou cítili určitý ostych, překvapila srdečnost a vstřícnost rodičů jejich švédských kamarádů, kteří je seznamovali nejen s domácími zvyky, ale i se svým pracovním prostředím.

Celkově přátelská atmosféra kontrastovala s chladným severským počasím. Během pobytu teplota klesla na -13°C a napadlo 10 cm sněhu. Stmívat se začínalo kolem 2.- 3. hodiny odpoledne. Ale 1.prosince, na začátku Adventu, se Vaggeryd rozzářil. V každém okně svítila hvězda, ulice i stromy zářily množstvím světel. Přestali jsme vnímat mráz a každý pocítil sváteční atmosféru blížících se Vánoc.

Ze Švédska jsme si přivezli pěkné zážitky, dobrou náladu a také řadu úkolů, které v současné době plníme. V nejbližších dnech bude uveřejněn web projektu, bude vytvořeno video a zprávy do novin.

Ocenění za vzornou reprezentaci školy, Pardubic a České republiky si zasluhují žáci Lukáš Pidhorodecký ze 4.D, Libor Adámek, Tomáš Musil ze 2.E, Martin Špina ze 2.A, Daniel Kohout a František Hraboň ze 2.D.

Poděkování patří Úseku vnějších vztahů Kanceláře primátora města Pardubic, který věnoval množství upomínkových dárků pro zahraniční partnery a podporuje projekt i dalšími způsoby.

Mgr. Jana Binarová, SPŠE a VOŠ Karla IV. 13 Pardubice

Brno - Anthropos, Cyril a Metoděj

Dne 19. a 26. záři se studenti prvních ročníku vydali do Brna.

Náš výlet jsme začali brzy ráno u Ideonu. Pro někoho až příliš brzy. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Brna. Nejdříve jsme šli do muzea Anthropos kde jsme si prohlédli mnoho zajímavých artefaktů jakými jsou nástroje vyrobené z pazourku a další stopy osídlení. Také jsme vyslechli příběh o australopitékovi jménem Lucy. Zaujala nás kostra mamuta, která byla mnohem větší než jsme si představovali.

foto

Po občerstvení jsme navštívili výstavu o Cyrilu a Metodějovi. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých a zajímavých faktů o těchto věrozvěstech. Také jsme viděli šperky a modely budov z jejich doby.

Všechny tyto informace jsme použily při hodinách dějěpisu a českého jazyka.

Studenst who are studying at our school in the first forms went to Brno in September. The aim of the journay was an excursion to the exhibitions "Anthropos" and "Cyril and Metoděj".

We started our trip early morning near Ideon. It was too early for some of us. After a long journey we arrived to Brno. First we went to the musem Anthropos where we explored many interesting artefacts such are tools made from flint axe, vessels and other traces of ancient settlement. We also listened to the story about Lucy, an Australopithecus. We were surpised with the skeleton of mammoth, too. It was huge, much bigger than we expected.

After a snack we visited exposition about Cyril a Metoděj. We learned many important and interesting facts about these missionaries. We also observed jewels and models of buildings from that age.

We used all these information in History and Czech language.

David Odvárka, 1.D

Adaptační kurz

Brzy ráno v pondělí 23. září jsme vyrazily na adaptační kurz prvních ročníků. Jeli jsme naše třída, pak další dvě od nás ze školy a ještě jedna ze školy Do nového. Cílem bylo seznámit se spolu a vytvořit si nové kamarády.

Když jsme v pondělí ráno dorazili na Seč (tak se jmenuje přehrada, kterou jsme pozorovali z oken našeho ubytovacího zařízení) uvítala nás mlha a zima. Ani se nám nechtělo vystoupit z autobusu, ale s vidinou teplých pokojů jsme přece jenom vystoupily a začali se klepat venku. Po nějaké chvíli jsme přece jen dostali klíče od pokojů a rozdělily jsme si postele. Později odpoledne jsme se sešli, abysme si probraly zásady chování a organizační věci. Po obědě začala zábava.

foto

Konečně vykouklo sluníčko a venku se udělalo opravdu teplo, hráli jsme různé seznamovací hry a dokonce jsme se šli projít na místní zříceninu hradu Oheb. Večer následovala noční hra, kterou ale zkazilo pár spolužáků, když přehazovaly papíry s písmeny. Druhý den probíhal podobně v duchu zábavy. Soutěžíli jsme v mnoha sportech. Nejnáročnější byl orinteční závod, který vyhrálo družstvo z naší třídy. Večer jsme se rozloučili u táboráku, kde nám byly předány diplomy za umístění v soutěžích.

Na závěr bych uvedl, že jsou lidi, kteří považují adaptační kurzy za kontra produktivní. Já ale náš rozhodně takto nehodnotím, naopak, myslím si, že byl velice prospěšný.

ADAPTIVE COURSE

Early in the morning on Monday, 23 September we went to the adaptation rate . There was our class, then two more from our school and one class from nearby school . The goal was obvious - to get know one another and make new friends.

When we arrived on Monday morning to Seč ( This is the name of the dam which we could see from windows of our hotel )we were welcomed by fog and cold. We did not even want to get of the bus , but with the hope of warm rooms we got out and began shivering with cold . After a while we were finally given keys of our rooms, divided beds, unacked our clothes. Then we had a meeting with information about rules of behavior and organizational matters . After lunch the real fun begun .

foto

Finally, the sun peeked out and made a really warm day. We played different games get know each other. We we went for a walk to the local romantic ruins of the castle Oheb. In the evening we played a night game , but someone spoiled it by tossing papers with letters around. The second day was simelar, still in the spirit of fun. we competed in numerous sports competitions. The main competition was the race of orientation. The team of our class won it. In the evening there was a big campfire where we were winners of competitions were given diplomas.

In conclusion , I should say that there are people who consider adaptation courses to be contra productive . But I do not think so, I think it was very beneficiale course, we were given a great opportunity to acquaint together and make new friends.

Jan Lustyk, 1. D

Setkání v Římě

foto

Partneři projektu School Electronic News se zúčastnily setkání týmů v Itálii, v Římě. Ve dnech 21. - 27. září měli Italové připravený program celé akce. Dopolední setkání pobytu byla věnována presentacím o školách, městech a zemích a také přednáškám o členství v Evropské unii. Odpoledne probíhala pracovní jednání, na kterých bylo zhodnoceno uplynul období projektu, přínos pro jeho účastníky a projednány následující úkoly. Večery jsme věnovali prohlížení historických památek. Zejména se nám líbilo vatikánské muzeum a Sixtinská kaple. Předposlední večer také proběhla Farewell Party, tedy večírek na rozloučenou.. Zde jsme měli možnost podělit se zážitky a pocity z celé akce. Myslím že celý meeting byla vynikající možnost, jak si procvičit angličtinu a také se seznámit s novými lidmi.

Jan Ungr

MEETING IN ROME

Parner schools of the project School Electronic News met on Rome, Italy. From 21. - 27. of September Italian partners arranged the SEN meeting. First mornings we went round the school where we admired mainly lessons of robotics, electronics and electrical engineering. What surprised us were cars and planes displayed in huge halls. Then we enjoyed presentations about schools, cities and countries made by each team. In afternoons there were discussions about the contributions of the project to its participants and future tasks – topics of the 2nd issues of videos, newsletter, content of dictionary, audiovisual meeting. In the mening we went sightseeing. We enjoyed observing Vatican and Sixtin's chapel best. Nice Farewell Party was held at the end.

The whole meeting was a great experience for everyone and also the good oportunity to practise English and make new friends,

Slavnostní přivítání prvních ročníků

Slavnostní přivítání se konalo 2. 9. 2013 od 12:00 a trvalo 2 hodiny. Této události se zúčastnili jak noví žáci a žákyně s jejich rodiči, tak i jejich noví třídní učitelé, pan ředitel, zástupci vedení školy a předseda SRPŠ.

Na úvod zazněla česká hymna. Následovalo kulturní vystoupení: krásný zpěv absolventky konzervatoře, která za doprovodu klavíru přednesla píseň z období neogotiky. Dále účastníci vyslechli srdečný projev ředitele školy a předsedy SRPŠ.

Hlavním bodem programu bylo předání pamětních listů každému novému žákovi školy. Třídy nastupovali na podium kde byl každému z nich předán pamětní list podepsaný panem ředitelem a třídním učitelem. Každému žákovi byla podána ruka ředitele a třídního učitele s přáním, aby se mu studium dařilo.

Tato akce by se dala přirovnat ke slavnostnímu vyřazení 9. tříd ze základní školy. Předávání pamětních listů považuji za důstojnou a zajímavou akci. Na ostatních školách se většinou tato tradice nedrží proto byla většina účastníku slavnostními okamžiky překvapená, ale všichni si akci užili. Také to byla dobrá příležitost jak se třídy mohou trochu poznat s jejich učitelem.

Jan Jaroš

WELCOMING CEREMONY OF NEWCOMERS.

This event was held at the beginning of the new school year on 2. 9. 2013 in the hall of music. The newcomers, their parents, class teachers, headmaster and the chairman of the school parents club participated at the festive ceremony.

The event was opened with the Czech Anthem. Then everyone appreciated a nice song by a young girl who studies at conservatoire. After that the headmaster and parents´chairman had speeches.

The main aim of the programme was to hand a memorable certificate to each new student. So classes came to the stage and the headmaster gave each student his certificate.

This ceremony reminded me the similar event at my primary school when the last classes undergo the close ceremony. Since not many schoos keep a tradition like this, everyone was surprised and pleased with the festive welcoming. This is also a good opportunity how to get known classmates and class teacher. Everyone enjoyed the meeting.

Jan Jaroš, 1. D

Soutěž v programování

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v oblastech „Programovací jazyky“ a „Aplikační Software“. Dne 25.3.2013 se tato soutěž uskutečnila na naší škole. Cílem soutěže bylo prověřit schopnosti žáků a studentů v oblasti programovacích jazyků (výběr programovacího jazyka byl zcela na soutěžícím, podmínkou bylo dospět ke zdárnému výsledku).

Soutěžilo se v kategoriích:
• Programovací jazyky žáci - určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
• Programovací jazyky mládež - určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.
• Aplikační Software - tvorba webu - určená pro studenty SŠ do 19 let včetně a žáky ZŠ

Okresního kola se zúčastnilo celkem 40 soutěžících. Sešlo se mnoho kvalitních prací, ze kterých bylo obtížné vybrat pouze 3 nejlepší. V kategorii programovací jazyky mládež obsadili první tři místa studenti SPŠE a VOŠ Pardubice a to za 1. místo Martin Dvořák, za 2. místo Filip Pavlas a za 3. místo Vojtěch Sekora. V kategorii tvorba webu opět zabodovali studenti SPŠE a VOŠ Pardubice a to za 1. místo Petr Rusiňák, za 2. místo Daniel Smejkal a ze 3. místo Patrik Bednář. Soutěžící prokázali výbornou znalost programovacích jazyků a postupují do krajského kola, které se uskuteční 19.4.2013 opět na naší škole. Všem vítězům gratulujeme a budeme držet pěsti v dalších kolech.

PROGRAMMING COMPETITION

a programming competition was held in our school on 25.3.2013. It was organized for primary and secondary school students in branches “Programming languages” and “Application software”. The aim of the competition was to measure the pupils’ and students’ skills with programming languages (the competitors were free to choose any programming language they wanted, the only requirement was the desired result).

The categories were:
• Programming languages pupils – for primary school students and students of according grades of grammar school.
• Programming languages youth –for high school students up to 19 years of age.
• Application Software –Website creation - for high school students up to 19 years of age including primary school students

40 students competed at the regional round. There were many high quality works, from which it was hard to choose just 3 best ones. In Pragramming languages youth category there were three SPŠE a VOŠ Pardubicestudents, namely: 1st place Martin Dvořák, 2nd place Filip Pavlas, 3rd placeVojtěch Sekora. In Website creation category the SPŠE a VOŠ Pardubicestudents scored high again: 1st place Petr Rusiňák, 2nd place Daniel Smejkal, 3rd placePatrik Bednář. The competitors showed great knowledge of programming languages and are proceeding to the next round, which will take part 19.4.2013, again at our school. We congratulate all the winners and wish them the best in other rounds.


SOČ

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST, OKRESNÍ KOLO

V letošním ročníku SOČ soutěžili naši žáci v několika oborech, osvědčili tím svou všestrannost. Nejúspěšnější byli v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, kde obsadili první čtyři místa a tři z nich postupují do krajského kola. V oboru „Informatika“ obsadili 1. a 2. místo s postupem do krajského kola, v oboru „Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design“ obsadili také 1. a 2. místo s postupem do krajského kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ obsadili 1. a 3. místo s postupem do krajského kola a dále získali 1. místo v oboru „Matematika a statistika“ a 2. místo v oboru „Geologie, geografie“.

Zvláštní pozornost si zaslouží Jan Řehák, který za naší školu soutěžil ve dvou oborech a postupuje tak z 1. místa v elektronice a také z 2. místa ve strojírenství. Nejzajímavějším exponátem bylo inteligentní auto našeho žáka Jiřího Kalouska, které dokázalo nalézt vhodnou mezeru mezi stojícími vozidly a podélně zaparkovat bez kolize. Zatím šlo „jen“ o model na stole a o 1. místo v elektronice.

Celkově měla soutěž vysokou úroveň a velkou konkurenci. Ve 12 oborech přijelo soutěžit 42 žáků ze dvou okresů, o to víc nás úspěchy našich žáků těší.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST, KRAJSKÉ KOLO

V Krajském kole získali naši žáci ocenění v několika oborech a tím prokázali všestrannou odbornou přípravu. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ obsadili první čtyři místa. V oboru „Informatika“ vybojovali 1. a 2. místo v kategorii „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ a „Matematika a statistika“ získali 1. místa. V oboru „Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design“ obsadili 3. místo. Čtyři naši žáci z prvních míst postupují do celostátního kola, které se letos bude konat v Brně 14. až 16. června 2013.

V elektronice se inteligentní auto našeho žáka Jiřího Kalouska, které dokázalo nalézt vhodnou mezeru mezi stojícími vozidly a podélně zaparkovat bez kolize, dostalo na 2. místo, zvítězila práce Lukáše Doležala „Rotační displej“. Celkově měla soutěž vysokou úroveň a velkou konkurenci.

TECHNICAL COMPETITION OF SECONDARY SCHOOLS, DISTRICT

Students of our school competed in the technical competition SOČ – Technical Competition of Secondary Schools in 12 branches in which they proved their versatile technical knowledge and skills. They achieved best results in the branch Electronics, Electrical Engineering and telecommunications where they won first four places and three of them moved to the regional round. In the branch Information Technologies they filled the 1st and 2nd place with the advancement to the regional competition. In the branch Mechanical Engineering, Metallurgy, Transport and Industrial Design they achieved the 1st and 2nd place and both are proceeding to the regional competition. In the branch Creating Teaching Aids they finished on the 1st and 3rd places with the advancement to the regional competition. The 1st place was won in the branch Mathematics and Statistics and the 2nd in Geography.

Jan Řehák deserves the highest appreciation who took part in 2 branches and proceeded in both – as the 1st in electronics and the 2nd in mechanical engineering. The most interesting was an intelligent car by Jiří Kalousek which could find a suitable parking and successfully park among other staying cars.

The whole competition proved the high technical level of competitors. Our students achieved the great success among 42 students from 2 regions.

TECHNICAL COMPETITION OF SECONDARY SCHOOLS, REGION

Our students have achieved great results in a few branches which proved quality of their professional preparation. In the branch Electrical Engineering, electronics and telecommunication they won four first positions. In the branch Information technologies they achieved the first and second position in the category pedagogical aids. In the field of Mathematics and Statistics they won the first place. In the branch Metallurgy, Transport and Industrial Design it was the 3rd place. Four our students have proceeded to the national round which will be held in Brno from 14. till 16. June.

The intelligent car by Jiřího Kalouska achieved the 2nd place and rotating display by Lukáš Doležal won the first place in the branch electronics.

The excellent results deserve the high award because the competition was highly demanding and held on a very high level.

Written by: Ing. Petr Hejna
Matematika Mathematics:
1. místo, Dvořák
Geografie Geograpgy:
2. místo, Kopřiva
Strojírenství Metallurgy:
3. místo Řehák
Elektronika Electronics:
1. místo, Doležal 2. místo Kalousek
3.místo Řehák
4. místo Štursa
Pomůcky Pedadogical Aids:
1. místo Pidhorecký
3. místo Břeň
Information Technologies:
1. místo Drahoš
2. místo Sejkora

foto foto foto

JUNIOR INTERNET

Vyhlášení vítězů soutěže Junior Internet se uskutečnilo v Praze dne 23.3.2013. celkového počtu 334 přihlášených účastníků se v kategorii Junior Erb umístil na 2. místě Daniel Smejkal (3.C) s návrhem stránek města Pardubic a na 3. místě Patrik Bednář (3.D) s návrhem stránek města Poličky.

Junior Internet je především šance pro mladé internetové nadšence prezentovat své dílo na veřejnosti. Projekt Junior Internet je určen pro mladé lidi mladší 19 let a dnes funguje ve 4 zemích Evropy – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku.

Za dobu své existence se jej zúčastnilo přes 5600 mladých lidí, z nichž mnozí se posléze prosadili v podnikání či získali respekt mezi odbornou komunitou. Zmiňme vítězné projekty minulých let, které jsou dnes poměrně dobře známé: SuperHosting, RedBoss, TV Sedr, Mikroblogy či Školní sešit.

Slavnostní vyhlášení v ČR probíhá na konferenci Junior Internet, která se koná každý rok v březnu. Letos na ní očekáváme přes 250 účastníků, včetně řady novinářů a IT odborníků. Vítězové národních kol se poté sjedou na mezinárodním symposiu, kde prezentují své výsledky návštěvníkům ze všech 4 zemí.

2. místo Daniel Smejkal 3.C s návrhem stránek města Pardubic http://greepe.hys.cz/ch/soutez/
3. místo Patrik Bednář 3.D s návrhem stránek města Poličky http://zbranelegalne.cz/soutez_policka/
David Matura a Tomáš Křičenský 1.C s návrhem stránek města Pardubic http://pardubice.tode.cz/
Richard Bureš a Jan Škoda s návrhem stránek města Pardubic http://zajimavosti-pce.tk/index.php

Announcement of winners of the competition Junior Internet was held in Prague 23. 3. 2013. Among 334 competitors who took part in the event our students achieved great results: Daniel Smejkal (3.C) the 2nd position in the category Junior Erb with his web pages the Town Pardubice and Patrik Bednář (3.D) the 3rd place with the web of the Town Polička.

Junior Internet provides the young with the possibility to present their works to the public. The participants should be younger than 19. The competition is held in 4 European countries – The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia.

More than 5600 young webmasters have taken part in the competition since its beginning. Many of them have become prosperous businessmen and achieved respect among professionals. There can be named for example SuperHosting, RedBoss, TV Sedr, Mikroblogy or School Notebook.

The festive winners announcement is an important event which attracts the wide public attention as well as IT specialists and journalists. Winners of national competitions meet at the international conference where are the best works presented.

2. místo Daniel Smejkal 3.C, web of the town Pardubice http://greepe.hys.cz/ch/soutez/
3. místo Patrik Bednář 3.D, web of the town Pardubice http://zbranelegalne.cz/soutez_policka/
David Matura a Tomáš Křičenský 1.C , web of the town Pardubic http://pardubice.tode.cz/
Richard Bureš a Jan Škoda , the web of the town Pardubic http://zajimavosti-pce.tk/index.php

foto foto

10.ročník soutěže „O bílého havrana Edgara Allana Poea“

Naše škola pomáhá JUKONu a Britskému Centru organizovat soutěž v anglické recitaci a zpěvu „O bílého havrana Edgara Allana Poea“ Desátý ročník této soutěže a druhý ročník obdobné soutěže v německém jazyce „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“ se konal 26.března na pardubické radnici.

Naši žáci Ladislav Urbánek a Marek Vopatřil ze 3.B vybojovali 1.místo v kategorii „krátký dramatický výstup“.

The 10th year of the competition „Edgar Allan Poe´s Raven“

Our school helps JUKON and British Centre to organize the competition in English declamation and singing „Edgar Allan Poe´s Raven“ The 10th year of this competition commonly with the 2nd year of the German competition „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“ were held at the Pardubice town hall on 26th March.

Our students Ladislav Urbánek and Marek Vopatřil (3 B) won the 1st price of the „ short drama performance“ category

Mgr. Marie Albrechtová

foto foto foto

Simulace Staň se na den tvůrcem evropské politiky

EU LAWS

Přestože jsme studenti elektrotechnické školy, uvědomujeme si, že technické znalosti nejsou jediné, které potřebuje znát občan ve 21. Století. Proto jsme se zúčastnili simulace pořádané Eurocentrem Pardubice a Hradec Králové, ve které jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to být poslancem v Evropském parlamentu, anebo ministrem obchodu a průmyslu jedné ze zemí EU. Tématem bylo hlasování o návrhu Evropské komise o mezinárodní úmluvě o dodržování pravidel duševního vlastnictví (ACTA). Soutěžilo celkem 10 dvoučlenných týmů z celých východních Čech. Odborně připravení studenti obchodních akademií a gymnázií již vyškolení podobnými typy soutěží pro nás byli výzvou. O sporných bodech návrhu jsme jako europoslanci živě diskutovali. Dojít ke kompromisu, který by vyhovoval všem frakcím, nebylo vůbec snadné. Nakonec se to ale povedlo a návrh šel ke schválení do Rady EU. Tam si ho ale ministři vzali do parády a opět pozměnili několik bodů, které se jim na dohodě stále ještě nelíbily. Přepracovaný návrh šel proto zpátky do parlamentu a zde opět neprošel, protože europoslanci navrhovali změnit změny, které provedla Rada. a tak dále. Ke konci už debata byla pro všechny dlouhá a vyčerpávající, a možná i proto se nám podařilo dospět k finální podobě návrhu, se kterou všichni souhlasili.

Letecký zájezd do Bruselu, který byl odměnou pro nejlepší tým, jsme sice nezískali, ale i tak nám tato akce rozšířila obzory a obohatila nás o cenné zkušenosti. Bylo velmi zajímavé vyzkoušet si být vysokým politikem, ale nakonec jsme se shodli, že tuto práci přenecháme jiným.

SIMULATION BECOME A MAKER OF EUROPEAN POLITICS FOR ONE DAY

Even though we are students of electrotechnical school, we realize that technical knowledge is not everything. That's the reason we attended a simulation organised by Eurocentrum Pardubice and Hradec Králové, where we could try what it's like to be a member of European Parliament or a minister of trade and industry of an European country. The topic was voting about proposal of the European Commission about Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

A total of 10 two-member teams from all over from Eastern Bohemia competed and students from economic schools and gymnasiums with experiences from similar competitions were a challenge for us. As members of the European Parliament we discussed the controversial points of the agreement lively. It was not at all easy to reach a compromise that would satisfy all the fractions' demands. But finally we made it and passed the proposal to the European Council. The ministers worked over the proposal and changed again some points that they still didn't like about the agreement. The worked-over proposal went back to the Parliament and still wasn't ratified because we once again suggested to change some of the changes that Council did... and so on. Towards the end the debate was long and exhausting for everybody, and maybe that was the reason we succeeded to make the final version of the agreement that everybody would agree with.

We didn't win the air trip to Brussels, which was the prize for the best team, but this event has enriched us of valuable experiences and showed us new things. It was very interesting to try to be an important politician, but in the end, we decided that we will let someone else do this job.


The Theater

FYZIKOVÉ OPĚT NA SCÉNĚ

Dramatický soubor SPŠE pod patronací JUKONu se rozhodl znovu po pěti letech uvést jednu z nejslavnějších Dürrenmattových her – Fyziky. Z původního obsazení na škole zbyli jen vedoucí souboru Marie Albrechtová a Martin Vojta a pak žák Tomáš Drahotský, jenž si studium trochu prodloužil – bývalí členové souboru se však na představení přišli podívat.

Drama, jež je směsicí černé komedie a detektivky se špionážní zápletkou, představuje ve skutečnosti nesmírně závažné poselství o morálním aspektu vědeckého bádání a o absurditě světa, kde šílenci vládnou moudrým.

V hlavních rolích excelovali René Peichl, Jan Novák a Michal Skalický. Všichni, kdo propásli premiéru, mají šanci v červnu a v říjnu, kdy budeme představení reprizovat.

THE PHYSICISTS ON THE STAGE

The Drama Ensamble SPŠE has performed one of the most famous dramas by Friedrich Dürrenmatt – The Physicists. We used to play this drama five years ago with the former members of the ensamble – some of them came to see the new performance as the audience.

The drama is a mixture of a spy and a detective story but in fact there is a strong message about the world where madness destroys wisdom.

It is really worth watching the actors René Peichl, Jan Novák a Michal Skalický – if you could not have come, you have a chance in June and in October again.

foto foto foto

AMAVET

TECHNICKÁ SOUTĚŽ AMAVET

Studenti ze Střední Průmyslové Školy Elektrotechnické se zúčastnili soutěže AMAVET , což znamená asociace pro mládež vědu a techniku. Studenti středních škol okresu Pardubice soutěžili se svými, celkem 48, projekty. Nejlepší z nich postoupili do krajského kola této soutěže. Z naší školy to je Tomáš Koubek ze 4. A se svojí CNC frézkou, Jan Řehák ze 4.A vytvořil solární vozítko, Lukáš Doležal ze 4.C zkonstruoval rotační displej, Jiří Kalousek se umístil s inteligentním autem, Vojtěch Štursa ze 4.C sestavit SW Vyhledávání MHD a Michal Drahoš ze 4.C LAN správu I. Soutěžící předváděli i různé zesilovače, elektronický vzdušný displej, hledačku kovových předmětů a tak podobně.

Hodnotící komise byla složena z technických odborníků s velkou praxí v oboru, ale i ze sociálních pracovníků. Akce se konala 20.2.2013

TECHNICAL COMPETITION AMAVET

Students from the Secondary School of Electrical Engineering took part in this competition. The name AMAVET means Association for Youth, Science and Technology. There participated at about fifty projects. The best of them continued to the regional competition. Various audio amplifiers, electronic aerial displays, finders metal objects, and others were seen on display. Seven students from our school have been through to the regional competition: Tomáš Koubek, 4.A with CNC milling machine, Jan Řehák, 4.A made a solar vehicle, Jiří Kalousek programmed intelligent car, Michal Drahoš LAN made administrative I, Vojtěch Sejkora SW searching for the public transportation means, Dominik Štursa robotic vehicle.

The evaluation committee was composed of technical experts with great experience in the technical fields but also social workers evaluated the products. The event was held on February 20, 2013

Martin Špina, 2.A

foto foto foto

Maturitní ples

MATURITNÍ PLES

Letos, jako již tradičně, zorgAnizovala naše škola slavností maturitní ples. Ples proběhl 18. ledna v budově pardubického Ideonu od 19:00 a účastnilo se ho přes 100 maturantů a 600 jejich kamarádů a příbuzných. Program byl pestrý, hned na začátku se každá třída představila krátkým programem. Všechny třídy si zaslouží uznání, málokdy se povede, aby všechny třídy zvládli něco nacvičit. Na vystoupení navázalo šerpování maturantů a proslov pana ředitele k maturantům. Následovala předtančení profesionálních tanečníků. Latinsko-americké tance, standardní tance, breakdance, to vše s opravdu neskutečným nasazením předvedli studenti taneční školy, ale také studenti té naší. Vrcholem večera se stalo losování tomboly a následné zašlapování šerp. Ples skončil kolem třetí hodiny ranní. Děkujeme všem kdo přišli naše maturanty podpořit!

PROM BALL

This year, as annually, our school organized prom ball. Ball was held on the 18th January in the Pardubice's building Ideon, from 7 PM and there were over 100 graduates and 600 of their friends and relatives. The program was varied. At the beginning each class presented a short programme. All classes deserve recognition, not often are all of the classes able to rehearse something. It was followed by an obtaining a sash by graduates and director's speech to them. Next part of programme was professional dancers dance show. Latin American dance, standard dance, breakdance, all with really incredible commitment of dance school students but also students of our school. The best of the evening became a raffle and subsequent treading of sashes. Ball ended at about three o'clock in the morning. Thanks to all who came to support our graduates!

Marek Jílek, 4.D

Vánoce

ČESKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY NA NAŠÍ ŠKOLE

k tradičním oslavám Vánoc na naší škole patří zpívání českých koled. Žáci i učitelé se setkávají ve vánočně vyzdobeném vestibulu školy, kde vystupuje muzikantský soubor složený z hudebně nadaných hudebníků – žáků školy. Působivá sóla trubky, houslí, klavíru a čistý zpěv děvčat z vyšší odborné školy přednášející známé koledy vytváří neopakovatelnou atmosféru vánoční pohody. Většina účastníků se ke sboru přidávala a tak učitelé i žáci společně oslavovali příchod Vánoc.

CHRISTMAS CAROLS AT SCHOOL AT SCHOOL

Singing of Czech carols starts celebration of Christmas at our school. Students as well as teachers meet annually in the school hall decorated with Christmas tree. The musicians, talented students of the school, perform wonderful violin, trumpet, piano solos. The impressive singing of carols by the girls from the higher school creates the unique Christmas atmosphere. Most participants join singing and so teachers and students celebrate coming of Christmas together.

Martin Špina, 2.A

University of Pardubice

BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENA (BRAVO) NA PARDUBICKÉ UNIVERZITĚ

Pardubická Univerzita pořádala konferenci BRAVO - Brána Vědění Otevřena pro žáky středních škol 15. 11. 2012.

Přednášející přibližovali žákům cíle a smysl vědeckých prací i různých výzkumů. Konference byla rozdělena do několika sekcí, v nichž přednášející seznamovali se svými pracemi které se tematicky týkaly vždy jednoho vědeckého okruhu, například fyziky, chemie, biologie atp. Nechyběly ani posterové prezentace na chodbách univerzity.

V sekci MatFyzEl například zaujala přednáška o Expedici Mars, Usměrňování nanovláken vyráběných Elektrostatickou Metodou atp.

Celý projekt byl financován Univerzitou Pardubice, EU, ESF, MŠMT

„THE GATE OF KNOWLEDGE OPEN“ AT UNIVERSITY OF PARDUBICE

The University of Pardubice arranged the conference The Gate of Knowledge Open for students of secondary schools on 15. 11. 2012.

Lectures explained the aims and sense of scientific works and research to the involved students. The conference was divided into few sections in which lectures informed about their works connected with one scientific sphere such as physics, biology, chemistry etc.

One of the most attractive was the lecture about the expedition to the Mars, Channeling nanofibres produced by electrostatic method and others..

The project was funded by the University of Pardubice, European Union, European Social Fund, Ministry of Education

Martin Špina, 2.A

foto foto foto
foto foto

Plavání/Swimming

OKRESNÍ SOUTĚŽ V PLAVÁNÍ 20. 10. 2013

Sedm nejlepších plavců z naší školy utvořili tým a zúčastnili se okresní soutěže středních škol. Každý z našich plavců podal svůj nejlepší výkon a docílil dobrých výsledků ve všech plaveckých disciplínách – v kraulu, znaku, motýlku, prsou i v polohové štafetě.

Tým získal pěkné třetí místo v silné konkurenci trénovaných plavců.

Blahopřejeme!

REGIONAL COMPETITION IN SWIMMING 20. 10 . 2012

Seven best swimmers of our school made a team and took part in the regional competition in swimming of secondary schools. All of them did their best and achieved good results in all swimming disciplines – crawl, backstroke, butterfly stroke, breaststroke and midley relay race.

The team won the third place among the professional competitors.

Congratulations!


foto foto foto

[More photos...]

Soutěž PC_ák/PC_ak On November 28th 2012

PCák – POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Další ročník soutěže PC-ák se uskutečnil 28.11.2012. Netradiční soutěž, kterou pořádá Střední průmyslová škola elektrotechniká, jako možnost realizace, už pro studenty základních škol. Každý bez rozdílu, jenž splňuje podmínku, že je žákem buď osmého, či devátého ročníku je vítán. Škola tak jako jedna z mála středních škola dává možnost žáků základních škol upozornit na sebe, ještě před vstupem do některých ze středoškolských lavic, a navíc a poměřit síly se svými vrstevníky, možná budoucími spolužáky. Ale pojďme už nyní v krátkosti podívat na průběh toho letošního ročníku.

Nutno na začátek dodat, že účast byla i v tomto roce, jak už se stalo malou tradicí, více než hojná. Dveřmi pardubické školy prošlo 181 studentů a studentek. V dobře zajetých kolejích se držely i kategorie, do kterých se soutěžící mohli přihlásit. Když jste nechtěli soutěžit o nejlepší grafický návrh WWW stránek, mohli jste se přihlásit do tvorby prezentace, nebo grafického návrhu v některém z grafických editorů. Jediné co se s lety mění, je téma, kterého se musejí soutěžící držet. Bez pochyby kořením soutěže je, že nikdo nemá přistup na internet, a může pracovat pouze s podklady, které dostanou všichni stejné a nebo s vlastnoručně vytvořenými. Letos se pracovalo s tématem Tenis. Na začátek každý vyplní malý test, který prověří znalosti z oblasti IT a grafiky a už se fasují fotky, texty. Myši startují svůj tříhodinový maratón. Konkurence je veliká a každý detail může hrát svoji roli. Čas však také není neomezený, a tak klíčovou roli hraje rozvržení práce a odhad, co vše jsem schopen za omezený čas stihnout.

Někdo se s tím popral lépe, někdo hůře, ale důležitou zkušenost, kterou jim PCak nabídl, nikdo popírat nemůže. A co by mohlo býti více výmluvné, než šťastné jiskičky v očích dětských. Těšíme se i na vás, při dalším ročníku.

PCák – COMPUTER SKILLLS OF PRIMARY SCHOOLS PUPILS

An annual competition called PC ák took place in our school on November 28th . It is a competition for primary schools´ pupils of the eighth and ninth grade pupils that tests their computer-working skills. It is a great opportunity for them not only to show their talent and thus get some more attention from their teachers, but also to compare themselves with their contemporaries. Let’s now take a closer look on this year’s contest.

Needed to mention, the attendance was fairly large, what happens to be already a tradition now. 181 pupils walked through the door of our school to compete. The categories for the contestants to choose from remain unchanged throughout the years. That means that they can compete in making a presentation, create a graphic design in one of the graphic editing programmes, or even, if they dare to, make a website. The only thing that changes year to year, is the topic that the contestants must adhere to. This year’s topic was “We’re looking for new tennis stars”, so whatever they chose to make, they had to make it about famous tennis players and decorate it with little green balls. As a warm-up, competitors filled a short test that measured their knowledge of basic IT skills and terminology. After that, the contest is ready to start and the mice (computer mice, of course) start running and won’t stop for another three hours. One of the key features of contest is that internet access is forbidden. The only thing that can be used are supplied materials, which included some pictures and texts, and pre-installed programs. On top of that, the time for the work was limited so it was also needed for the competitors to work efficiently and to manage their time well.

The pupils were very enthusiastic and struggled to do their best. Some of them succeeded very well, some did worse, but noon can deny that it was an enriching and rewarding experience for all of them. We are looking forward to PC_ak 2013.

Antonín Češík, 3.C


foto foto foto

The Alps

LYŽAŘSKÝ KURZ V RAKOUSKÝCH ALPÁCH, BRAMBERG AM WILDKOGET 2013

Po příjezdu nás zaujaly nádherně zasněžené velehory. Potom jsme se ubytovali v moderně vybavené chatě, kterou jsme měli po celou dobu jenom pro sebe. Chata měla velkou kuchyň, kde nám naší učitelé připravovali jídla. Lyžování v Kitzbühelu bylo nepopsatelné – perfektně upravené svahy, kvalitní sníh, krásné počasí - co víc si může člověk přát. Každý den přinášel nové zážitky nejenom na lyžich, ale také na nejdelši sáňkářské dráze na světě. Jízdu na této dráze jsme si všichni vychutnali nejméně 2 krát.

Když jsme se po týdnu a po dlouhé a náročné cestě zpět vrátili, uživali jsme si ještě poslední den prázdnin doma a znovu prožívali lyžařské zážitky.

Na lyžování v Alpách nikdy nezapomeneme.

SKI COURSE IN THE AUSTRIAN ALPS, BRAMBERG AM WILDKOGET 2013

After the arrival we were enchanted by the high snowy Alpin Mountains. Then we were accommodated in a cosy, fashionably equiped cottage. What we appreciated was the fact we were the only guests, the whole cottage belonged to us for five days. There was a big kitchen where our teachers cooked meals for us. The skiing was wonderful – we enjoyed perfect ski courses, snow of a high quality, beautiful weather – we could not have wished more. We lived through new experiences each new day not only while skiing but we also enjoyed skating on the longest world skating track.

When we came back after a week we were enjoying the last day of holidays and again reliving Austrian experiences.

We will never forget the skiing in Tthe Alps.

Vít Radosta, Jiří Daněk 1.E

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH, LEDEN 2013

Tuto zimu jsme jeden týden strávili lyžováním v Aplách. Pro mnohé z nás to bylo první setkání s těmito velehorami a byli jsme tak jsme byli nadšení, že si zalyžujeme na pořádných sjezdovkách. Říká se, že v Rakousku jsou sjezdovky tak široké jako u nás dlouhé a to není zase tak daleko od pravdy.

První den lyžování jsme strávili ve středisku Wildkogelarena, což byl pro nás takový rozjezd, abychom se na zbylé dny lyžování přesunuli do Kitzbühelu. Tam nás napoprvé zastihla mlha tak hustá, že jediné co vidět, byl lyžař přímo před vámi dokud neujel o pár metrů dál a neztratil se také v té bílé tmě. Jak to už na horách bývá, počasí je nevyzpytatelné a další den už bylo krásně jasno a konečně jsme si mohli prohlédnout uprostřed jaké nádherné krajiny jsme to vlastně lyžovali. Na vrcholku by šlo strávit kocháním se krásou hor klidně celý den, ale my jsme tomu věnovali jen několik minut, protože jsme se už nemohli dočkat než se opět vrhneme na čerstvě upravené svahy, tentokrát i s krásným výhledem. Aby toho lyžování na nás nebylo moc, tak třetí den byl odpočinkový. Dopoledne jsme si zašli zaplavat do aquacentra, kde jsme místo kopců sjížděli tobogány. Odpoledne jsme se vrátili do staré známé Wildkogelareny, ale místo lyží a snowboardů jsme si půjčili sáně a celí natěšení jsme si nasedli na lanovku a nechali se vyvézt na začátek 14 kilometrů dlouhé sáňkařské dráhy, prý nejdelší na světě. Začátek dráhy byl místy dost prudký s ostrými zatáčkami, takže o hromadné kolize nebyla nouze. Jakmile jsme se ale naučili sáně lépe ovládat, začala pořádná dlouhá jízda. Tak dlouhá, že se během ní setmělo a podruhé jsme jeli jen za pomoci umělého osvětlení, což náš zážitek jistě okořenilo.

Velké poděkování si od nás zaslouží učitelé, kteří tento zájezd zorganizovali a navíc v rámci snahy o snížení ceny se chopili úkolu každý den nám uvařit teplou večeři a vybavit nás svačinou na další den. Důkazem toho, že tento úkol nebyl nijak lehký je i fakt, že zůstávali v kuchyni mýt nádobí až do půlnoci, ba někdy i déle.

SKIING IN THE ALPS, JANUARY 2013

This winter we spent a week skiing in the Alps. For some of us it was the first encounter with these great mountains so we were excited to have the opportunity to ski on real pistes. It is said that pistes in Austria are as wide as Czech pistes long which is not that far away from the truth.

We spent the first day of skiing in Wildkogelarena, which was just a warm-up for us and we moved to Kitzbühel ski resort for the rest of our skiing week. When we first arrived there, the mist was so dense that the only visible thing was the skier in front of you, until he rode a few more meters away and also got lost in that white darkness. As it is usual in the mountains, the weather is unpredictable and the other day it was perfectly clear so we finally got to see in what kind of a beautiful we were skiing. One could easily stand on the summit and admire the beauty of the landscape for an entire day, but we devoted only a few minutes to that, because we couldn't wait to hit the slopes again, this time with a great view, too. To prevent exhaustion, the third day was the relaxing day. In the morning we went swimming to an aquacenter where we rode water slides instead of pistes. In the afternoon we got back to our well-known Wildkogelarena, but this time we equipped ourselves with sledges instead of skis and snowboards and got on the cableway, looking forward to arriving at the start of 14-kilometer long sledge trail. The beginning of the trial was steep and turns were sharp so there was no shortage of group collisions. But after we learned how to control the sledges well, a long ride began. So long that after we got down, the sun has already set and our second ride was illuminated only by artificial lighting, which spiced things up a little bit.

A big thank you goes to our teachers, who organised this trip and also, trying to reduce the cost, set themselves an everyday task to cook us a dinner and equip us with a snack for the next day of skiing. Let the proof of this task's high difficulty be the fact that they stayed in the kitchen washing the dishes until midnight, sometimes even longer.

Antonín Češík, 3.C

[More photos...]

BRAVO conference, On Thursday 15th of November

On Thursday 15th of November I have attended an event which was at the University of Pardubice. Name of this conference was BRAVO, it means something like „open gate of knowledge“. It was a conference at which speakers tried to bring a sense of scientific studies. The conference was divided into couple parts, like physics, chemistry, social and architecture studies. Poster presentations were not missing.
In section of Math-Physics-Electrical, I saw lectures of Mars expedition, a presentation of the Proposals Wind Turbines, Channelling nanofibers produced by electrostatic method etc.
In the section of Chemistry: poster presentations continous with lectures of the photocatalytic effect of TiO2,Radon survey of Pardubice Region etc.
The project was funded by the University of Pardubice, European Union, European Social Fund, Ministry of Education.

Planting the lime tree per day of declaration Independent Czechoslovak State, 24th of October 2012

SÁZENÍ LÍPY

Den vzniku samostatného Československého státu byl oslaven sázením lípy, stromu symbolizujícího český stát.

Dne 24. října 2012 se na pozemku školy sešli všichni pracovníci SPŠE. Vedení školy zasadilo lípu nejen jako symbol českého státnictví, ale i jako symbol soudržnosti Čechů. Každý účastník vhodil hrst hlíny ke kořenu stromku a tím vyjádřil svůj postoj nejen ke svému národu, ale i ke škole.

Na závěr učitelé zazpívali hymnu „Kde domov můj?“

PLANTING OF THE LIME

The festive Day of the Czechoslovak State was celebrated by planting a lime, the tree which symbolizes the Czech independence.

On 24. October 2012 all staff of Secondary School of Electrical Engineering met in the area of the school to celebrate one of the most important holiday. Leaders of the school planted the lime not only as the symbol of the Czech Republic but also as the symbol of the Czechs´ solidarity.

Each participant threw his hand of soil on the tree roots to express the attitude to his nation and school.

In conclusion the teachers sang the hymen „Where Is My Home?“

Martin Špina, 2.A


foto foto foto

Opened the door to our school

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Každý, kdo si přeje získat informace o vyučování, vybavení, pomůckách a prohlédnout si místnosti obvykle skryté očím veřejnosti, může přijít dvakrát za rok, kdy jsou všichni učitelé připraveni podávat informace, odpovídat na otázky a otevřou k nahlédnutí všechny třídy i laboratoře. Vítáni jsou zejména rodiče se žáky posledních ročníků základních škol.

Skupiny rodičů s dětmi procházejí pod vedením učitelů jednotlivé učebny, prohlíží si jejich vybavení a poslouchají výklad učitelů o obsahu vyučování studijních oborů VAT, ESZ a IT.

Návštěvníky zaujaly zejména výsledky žáků v různých odborných soutěžích, výsledky absolventů školy na vysokých školách, dovednosti, které žáci prokazují tvorbou maturitních projektů např. robotů, webových stránek, různých programů a elektronických výrobků. Pozornost vzbuzovaly i moderní vyučovací pomůcky.

Během prohlídky si mnozí uvědomovali, že studium na škole stojí za to i když je náročné.

OPEN SCHOOL DOOR

Everyone who wants to get information about the content of teaching, use of aids, observe rooms which are usually hidden from the public eyes he can come twice a year when all the teachers are ready to inform and answer questions. All doors of classrooms and laboratories are opened. Especially parents and children from last grades of primary schools are appreciated.

Groups of parents and children are taken into different classrooms where they observe modern equipment and hear teachers´ information about the content of specialization Information Technologies, Electronic Communication Devices and Digital and Automation technologies.

What enchanted guests were achievements of students at competitions, their successful studies at faculties, school leaving projects such as robots, web sides, various programmes, and electronic devices. The modern aids also attract visitors´ attention.

While walking with guests everyone realizes it is worth to study at this school even if it is difficult and demanding.

Tomáš Musil, 2.E

[More photos...]

Back to Top

Powered by SEN Team © 2012