LIST OF VIDEOS

March 2013: 1. Our school 2. Town/region of school

School

Town Pardubice

November 2013: 1. School ceremonials 2. The youth in our town/region

School ceremonials

The youth

March 2014: 1. School clubs, events 2. Care of environment in the town/region

School clubs

Environment

LIST OF NEWSLETTERS

First in March 2013 ...

NEWSLETTERS

NEWSLETTERS

NEWSLETTERS


CONCLUSIONS OF THE MEETING IN FENIX, VAGGERYD, 27.-29. 12. 2012

Video

MEETING OF FIVE EUROPEAN SCHOOLS

IN SWEDISH TOWN VAGGERYD 27.11. – 3.12.2012

Five European technical schools will be cooperating while making the project “School Electronic News” in the course of two following years. The project is granted by their National Agencies for European Education; Leonardo da Vinci partnership.

Cooperation of the schools is based on mutual meetings of students and teachers which will be gradually arranged in each partner´s school – in Swedish Vaggeryd, Polish Dzierzoniow, Romanian Bacau, Italian Rome and Czech Pardubice.

The first meeting was held in Swedish school Fenix at the beginning of December 2012. Each school was represented by four students and two teachers at least. The partner of the project is also the Czech firm Zerone, which was represented by two employees.

Swedish organizers of the meeting prepared a rich programmme for each day – students performed interesting presentation about their countries, towns and schools for other students gathered in the big school hall. Conception, content, terms of making the project were discussed at few students and teachers´sessions.

Students and teachers also participated in some lessons. They appreciated friendly atmosphere and relationship between Swedish students and teachers. The Czechs admired that each student is given a school notebook and they are monthly paid with some money for their school attendance.

Students, who were accommodated in families and had felt a little bit shy before the journay, were surprised by warmth and kidness of Swedish friends´parents who acquainted them not only with Swedish lifestyle but also with their work and relatives.

Very friendly atmosphere contrasted with the cold northern weather. The temperature dropped to – 13° C and 10 cm of snow fell. In Sweden it was also getting dark sooner than in our country - at about 2 - 3 p.m. The darkness was surprisingly changed on the first of December, at the beginning of Advent. Suddenly, each window started shining with a sparkling star, each street was lit with lots of various lights. We stopped perceiving the frost and everyone began enjoying the festive atnosphere of foprthcoming Christmas.

Oll of us came home with wonderful experiences, in a good mood and with many tasks we are going to carry out.

Many thanks belong to Birgitta Eriksson, her friend Anetta and the principal Martin Alkemark who arranged such a nice meeting for the project partners.

Jana Binarová, teacher

LEONARDO MEETING IN VAGGERYD SWEDEN 2012

27.11 to 30.11 was held this international event. Students from Italy, Poland, Czech Republic, Sweden and unfortunately only teachers from Romania met there to make better relations and mainly to discuss the project called School Electronic News „SEN“. The project was granted by National Agencies for European Education, its Leonardo da Vinci partnership which support technical education.

Students from other countries than from Sweden were accommodated at Swedish students, first day after coming to Sweden from their countries.

The main programme started on the sekond day. All the students – guests and hosts went to school „Fenix“ where every country showed presentations about their country, town and school. After that we had lunch in the school cantem which is free for Swedish students. Then students from other countries took part in lessons of their „Swedish friends“. In the evening students from each countries went to the cinema to watt the new James Bond Skyfall movie.

Next day there was on the programme the main purpose of the event which was the project „School Electronic News“. Student from Czech school Lukáš Pidhorodecký was a person who led this presentation. After the presentation discussion followed and all students agreed to make one project web, where every country can add information in the formo f newsletter about events that happened in their school. Also, an idea of making online dictionary with pronunciations of words was accepted. In the evening there was a free program so everybody did what he wanted.

Last day there was discussion how to upgrade main project. After that we had last Swedish school lunch. Students and their teachers from Poland, Italy and Romania were leaving to their countries, but the Czechs stayed there to Sunday, because of the bus timetable which went to thein republic on Sunday.

It was worth staying in Sweden till Sunday because it was very nice experience for all of us.

Tomáš Musil, 2.E

Setkání partnerů projektu Školní elektronické zprávy v Polském Dzieržoniowě

Studenti a učitelé Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích jsou koordinátory projektu School Electronic News. Jedná se o spolupráci pěti zahraničních škol, a to ze Švédska, Polska, Itálie, Rumunska a České republiky. Stěžejní náplní projektu je tvorba tří dílů videí, které představí školu a město každého partnera. Dále se jedná o tvorbu webových stránek projektu (www.schoolelectronicnews.eu), které kromě videí obsahují také informace o jednotlivých partnerech, výjezdech, Zpravodajích s anotacemi článků psaných studenty a elektronický slovník. Ten slouží jako komunikační pomůcka, protože obsahuje základní fráze ve všech pěti jazycích a navíc v angličtině. Pro studenty jsou nejlákavější součástí projektu výjezdy do zahraničí k jednotlivým partnerům za účelem společných pracovních a přátelských setkání. Tvorba projektu včetně výjezdů do zahraničí je finannčně zajištěna Národní agenturou pro evropské vzdělávání, Leonardo da Vinci.

Ve dnech 18.3.2013 až 22.3.2013 se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání - po švédském Vaggerydu následovalo polské město Dzierżoniów. SPŠE zastupovalo pět studentů v doprovodu čtyř učitelů.

První částí programu byla účast na běžných vyučovacích hodinách v polské škole. Zúčastnili jsme se nejen hodin angličtiny, ale i fyziky, biologie a robotiky, kde jsme měli možnost vyslechnout prezentace s ukázkami robotů vytvořených polskými studenty. Následovala pracovní část, ve které byly promítány první díly videa, které každý z partnerů vytvořil o škole a městě. Zaujaly i prezentace představující jednotlivé země.

Další den byli všichni pozváni na radnici, kde je uvítali nejvyšší představitelé kraje a města. Účastníci se dověděli hodně zajímavých informací o Dzierżoniówě a jeho regionu. Při odpolední procházce městem si měli možnost si ho prohlédnout, navštívit muzeum hraček a vyzkoušet si středověkou výrobu mincí v zachovalé mincovně.

Během podvečerního meetingu byly představeny a živě prodiskutovány webové stránky projektu, první vydání Zpravodaje, byl zhodnocen dosavadní průběh projektu a projednány plány do budoucna. Po pracovním jednání se už všichni těšili na celodenní výlet do Wrocławi, který se uskuteční následující den. Ten se sice z důvodu špatného počasí sicve musel poněkud zkrátit, ale i tak jsme poznali velkou část Wrocławi. Zaujalo nás velké množství množství mostů přes řeku Odru a velké kostely.

Celé setkání bylo zakončené slavností večeří, při které byly účastníkům předány pamětní listy. Všichni se shodli, že tento zájezd do Polska se vydařil na výbornou a začali se těšit na další setkání, které se uskuteční na podzim v Římě.

Antonín Češík, žák 3.C

Setkání edičních týmů projektu SEN v Římě

Poslední zářijové dny strávilo deset studentů a čtyři učitelé ze Střední průmyslové školy Pardubice pod slunným římským nebem. Součástí projektu Školní elektronické zprávy (SEN) jsou kromě tvorby videí o školách, městech a vytváření zpráv o činnosti školy publikované na webech projektu i zahraniční setkání edičních týmů. Po mítincích ve švédské a polské škole se mezi dny od 21. 9. 2013 do 27. 9. 2013 mělo uskutečnit další z nich v římské technické škole I.T.I.S. „Galileo Galilei“.

Cesta vedla z brněnského autobusového nádraží přes rakouskou Vídeň rovnou do Říma. Okamžitě po příjezdu byli účastníci ubytováni v tříhvězdičkovém hotelu, nacházejícím se nedaleko školy a jen o kousek dále od Kolosea, tedy historického centra Říma.

Kvůli splnění úkolů setkání vedly kroky studentů do italské školy nejčastěji. Vše započalo vzájemným příjemným přivítáním a vzpomínkami na Polsko a Švédsko. Projev ředitele všechny povzbudil k další práci a tak se po hlasitém potlesku jednotlivé delegace pustily do prezentací o svých zemích. Bylo velice zajímavé sledovat, jak každá delegace pojala prezentaci z jiné perspektivy.

Dopolední program naplňovala také prohlídka školy. V jednotlivých třídách byl podán výklad o specializované výuce v dané místnosti. Nejvíce zaujala učebna fyziky, elektrotechniky a dokonce robotiky. Z oken jsme nakukovali na dvůr, kde se právě odehrával školní fotbalový zápas. Návštěva dílen upozornila na odlišnost v praktickém vyučování obou škol. V italské škole na rozdíl od nás zachovávají i starší elektronická zařízení pro názornou ukázku a lepší pochopení elektrotechnických principů. Všechny velice udivily obrovské haly s rozloženými automobily a lehkými letadly rovněž používané pro názornou výuku. Hosty nejvíce zaujaly informace o praktickém vyučování domotiky. Studenti italské školy se učí instalovat do modelů domů centralizované elektronické ovládání vybavení celého domu.

O tomto moderním vědním oboru se konala i velice zajímavá přednáška přímo v jedné pobočce firmy, která se domotikou zabývá.

Následný den se uskutečnila prezentace o webových stránkách projektu. Patronem webu je právě pardubická škola a tak se seznámení o webovém obsahu projektu ujal český tým vedený Antonínem Češíkem. Vzhled i náplň stránek schvalovali všichni zúčastnění na předcházejících výjezdech. Jedním z úkolů a součástí webu projektu je i šestijazyčný slovník obsahující nejpoužívanější fráze při nejrůznějších komunikačních situacích. Velký úspěch sklidila i videa o předchozích setkáních ve Švédsku a Polsku vytvořených pardubickými studenty.

Důležitý bod programu tvořil i pracovní seminář učitelů a brainstorming všech studentů. Projednávali se nápady a názory na další etapu ve fungování projektu - návrhy i motivy dalších videí a témata slovníku. Každý přiložil ruku k dílu. Kromě toho byl také dohodnut termín setkání partnerů v Rumunsku, další audiovizuální konference a také závěrečné konference, která se uskuteční v Pardubicích. Na zakončení pracovní náplně zájezdu byly přečteny žákovské úvahové eseje, které definovaly přínosy projektu pro studenty.

Ve volném čase měli studenti možnost skupinového, či individuálního poznávání římských památek. Majestátně působilo Koloseum, antikou dýchající Pantheon nebo Forum Romanum, Konstantinův oblouk a mnoho dalších. Všechny udivila tichá vznešenost děl významných umělců v městském muzeu, vatikánské Sixtinské kapli a Bazilice svatého Petra.

Všichni si nakonec pochvalovali klidný průběh celého týdne, avšak i přes pocit dobře odvedené práce, nově nabyté jazykové, historické i všeobecné znalosti, se po únavném týdnu každý náramně těšil domů.

Libor Adámek, místopředseda Školního edičního týmu, žák 3.E.

Setkání partnerů SEN v Rumunském Bacau 9. – 13. 12. 2013

Po setkáních ve Švédsku, Polsku a v Římě jsme se s přáteli setkali v Rumunsku.

Po ubytování v hotelu jsme při večerní procházce obdivovali nápaditou vánoční výzdobu Bukurešti – řetězce barevných žárovek vytvářely zajímavé obrazce. Ráno jsme se setkali s ostatními týmy a společně jsme cestovali autobusem do lyžařského centra Sinaia kde na nás zapůsobil mohutný masív Karpat. Každý se těšil na další zastávku ve hradě Bran. Drákulův hrad je se svými tajnými místnostmi a úzkými schodišti opravdu romantický. Další hrad Rasnov byl rozbořený, ale z vrcholu se otevíral krásný výhled na rumunská pohoří. Večer jsme dojeli do Bacau.

Kliknutím zvětšit.

Příští den jsme zamířili do školy. Rumunští přátelé nás přivítali tradičně - chlebem se solí a vystoupením folklorního souboru. Při prohlídce školy jsme si všímali moderního vybavení například počítačů a interaktivních tabulí. Působivá byla vánoční výzdoba a množství nástěnek s pracemi žáků.

Pracovní část setkání byla věnována projektu. Každý tým promítl třetí část zpráv – videa o tradicích školy a životě mládeže ve městě. Každé video bylo zajímavé stejně jako Newslettery.

Místní političtí představitelé nám věnovali velkou pozornost. Byli jsme přijati na magistrátu primátorem i zástupci školství. Zajímavá byla i návštěva university.

Největším zážitkem byl rozlučkový večírek. Každý tancoval a užíval si přátelskou atmosféru.

Nyní nás čeká závěrečná konference v Pardubicích.

Jakub Lustyk, 1. D


MEETING PARTNERS SEN IN ROMANIA, BACAU 9. – 13.12.2013

Afetr meetings in Sweden, Poland and Roma we were given another opportunity to meet our friends.

First we came to Bucurest which was lit with wonderful Christmas decorations. Next morning we met other teams and alltogether travelled by bus to the ski centre Sinaia where we were surprised with the huge Carpatian Massif. Each of us was interested in the following destination – Castle Bran. „Draculas´s castle“ is really mysterious. Another castle Rasnov was ruined, but there was a beautiful view of Romanians mountain ranges. The trip finished in Bacau.

Kliknutím zvětšit.

Next day we went to school. Romanian friends welcomed us with the bread and salt and nice folk performance. Then we went round the school which is old but equipped with PCs, smart boards etc. What we liked best were notice boards displaying students´ drawings, posters, photos. The whole school was impressive thanks to Christmas decoration.

The important part of the visit was the project one. Each partner projected the 3rd part of SEN and Newsletter. Videos about school ceremonies and the youth in towns were interesting.

Regional and local officers devoted their great attention to our meeting. We were welcomed at the town hall. Also, we were invited to the university.

The final farewell party was the best experience. We danced and enjoyed very welcoming atmosphere.

Now, we are looking forward to the final conference which will be held in Pardubice.

Jakub Lustyk, 1. D

Poslední setkání členů týmů SEN

Dne 17. – 21. 3. 2014 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích. Já jakožto člen české skupiny jsem měl převážně na starosti švédského studenta, někdy i celou jejich delegaci. Mým úkolem bylo jeho ubytování a včasné dodržení termínů, na nichž se měl účastnit. Po pondělní procházce po Praze byla valná většina účastníků unavená a nic jiného než jejich doprava na místo ubytování se nekonalo. Další den byl víceméně na lehké rozkoukání po naší škole a historického centra Pardubic, konec dne byl zakončen v restauraci U sv. Patrika, kde si to všichni náramně užili. Ve středu se konala hlavní část setkání v Domě techniky, kde se diskutovalo o přínosu projektu a celkového zhodnocení. Po obědě jsme byli poctěni v Sálu Jana Kašpara přítomností zástupkyní hejtmana pardubického kraje, která nám sdělila nadšení z přínosů projektu, spolu s ředitelem SPŠE Pardubice, který vše vtipně zakončil. Následovalo krátké volno a následná exkurze v pivovaru a pár hodin poté samotná večeře v pivovaru, která byla naprosto vynikající. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet do Hrádku u Nechanic a Automobilky v Ml. Boleslavi. Tohoto výletu jsem se neúčastnil, avšak hádám, že se účastníkům líbil. Krátce po jejich příjezdu se konala rozlučková párty, kde byla podána výtečná večeře za doprovodu hry tria kytar. Bylo rozdáno spousta dárků, certifikátů a nakonec se všichni rozloučili a rozešli se vlastní cestou zpět na místo svého ubytování. V pátek se konal odjezd partnerů projektu SEN do jejich rodných zemí. Celkově jsem si tento týden velice užil, navíc jsem si mohl vyzkoušet angličtinu v praxi. Všechny body programu probíhaly načas a nic závažného se nestalo a doufám, že si všichni odvezli krásné vzpomínky z této akce.

The last meeting of the SEN teams

On 17th to 21st of March in 2014 was held the last project meeting of SEN teams in Pardubice. I, as a member of the Czech group, was mainly in charge of the Swedish student, sometimes their entire delegation. My task was his accommodation and timely compliance with the terms on which he should attends. After Monday's walk around Prague vast majority of participants were tired and nothing but their transport to the place of accommodation has been held. The next day was more or less a tour around our school and the historic center of Pardubice, the end of the day was ending up in the restaurant St. Patrick, where everybody have had a great time. On Wednesday the main part of the meeting was held at the House of techniques, to discuss the benefits of the project and an overall assessment. After the lunch we were honored in the Hall of Jan Kaspar by the presence of Deputy Governor of the Pardubice region, which told us her enthusiasm from SEN project, together with the Director of Secondary Electrotechnical School of Pardubice. There was a brief time off and subsequent excursions to the brewery and few hours later dinner in the brewery itself, which was absolutely delicious. On Thursday was held a day trip to the Hrádek u Nechanic and car factory in Mladá Boleslav. I did not participate, but I'm guessing that the participants enjoyed it. Shortly after their arrival farewell party was held and an excellent dinner accompanied by a trio of guitars. After that there were given a lot of gifts, certificates, and eventually everyone said goodbye and parted their own way back to their place of accommodation. On Friday, the project partners of SEN held departure to their countries. Overall, I enjoyed this very week very much, plus I could try English in practice. All points of the program were carried out on time and nothing serious happened and I hope that everyone took wonderful memories from this event.

Setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích

Dne 17. – 21. 3. 2014 proběhlo závěrečné setkání partnerů projektu SEN v Pardubicích. Já jsem měl na starosti švédského studenta, někdy i celou jejich delegaci. Mým úkolem bylo jeho ubytování v naší rodině a včasné dodržení účasti na akcích. Po pondělní procházce po Praze byla většina účastníků unavená a přivítala odpočinek v místě ubytování. Další den se účastníci seznámili s naší školou, besedovali s našimi žáky a prohlédli si historické centrum Pardubic. Závěr dne si všichni užili posezení v restauraci U sv. Patrika. Ve středu se konala hlavní část setkání v Domě techniky, kde se uskutečnila konference pod názvem „Vzdělávání v evropských školách“. Účastníci promítli třetí část videí o svých školách a městech. Moderátoři konference položili každé delegaci několik otázek o přínosu projektu a předseda týmu přednesl závěrečné zhodnocení. Následovaly workshopy delegací pro žáky pardubických škol. Po obědě jsme byli poctěni v Sálu Jana Kašpara přítomností zástupkyníě hejtmana pardubického kraje, která se s námi podělila o nadšení z přínosů projektu, spolu s ředitelem SPŠE Pardubice, který vše vtipně zakončil. Následovalo krátké volno a exkurze v pivovaru . Večeřeli jsme v restauraci Pivovarka , kde bylo jídlo naprosto vynikající. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet do Hrádku u Nechanic a Automobilky v Ml. Boleslavi. Tohoto výletu jsem se neúčastnil, avšak slyšel jsem, že se účastníkům líbil. Krátce po jejich příjezdu se konala rozlučková párty, kde byla podána výtečná večeře za doprovodu hry tria kytar. Bylo rozdáno spousta dárků, certifikátů a nakonec se všichni rozloučili a rozešli se vlastní cestou zpět na místo svého ubytování. V pátek se konal odjezd partnerů projektu SEN do jejich rodných zemí.

FINAL MEETING OF PARTNERS COOPERATING IN THE PROJECT SEN IN PARDUBICE

On 17th to 21st of March 2014 was held the last project meeting of SEN teams in Pardubice. I, as a member of the Czech group, took care of the Swedish student, sometimes of their entire delegation. I provided him with the accommodation in my family and arranged his participation a tall events of the programme.

The first day we spent sightseeing in Prague. Next day belonged to school tour, meetings with our students and observing historical centre of Pardubice. The end of the day we spent in the restaurant St. Patrick, where everybody enjoyed a great time. On Wednesday the main part of the meeting was held at the House of technique where the conference „Education in European schools „ was organized. Teams projected the last parts if videos about their schools , they talked about the project benefits for their lives and overall assessment was given by the project team chairman. Participants from Pardubice schools enjoyed workshops of foreigner teams. .After the lunch we were honoured in the Hall of Jan Kaspar by the presence of Deputy Governor of the Pardubice region, who emphasised d the importance of SEN project. The headmaster of Secondary Electrotechnical School Pardubice. Excursions to the Pardubice brewery and excellent dinner in Pivovarka restaurant followed. On Thursday there was held a day trip to the castle Hrádek u Nechanic and car factory in Mladá Boleslav. I did not participate in this event, but I heard everyone enjoyed it. In the evening farewell party took place. Participants were given certificates, a lot of presents and enjoyed tasty dinner. The nice concert of modern music finished the whole meeting.

Tomáš Musil, 3. E

International conference of SEN project teams

International conference of SEN project teams was held by Czech team in great hall of House of engineering in Pardubice on Wednesday on 19th. March 2014.

The start of conference was set at nine oclock, but the guests started to comming even half an hour berfore. There were not only the guests from abroad, but also pupils and students from Pardubices primary and secondary schools. They had a great oportunity to talk with foreigners and to see in which projects the Secondary school of electrical engineering participates aswell.

Conference was opened by Mgr. Jana Binarová, who intorduced everyone of honored guests and the couple of moderators, Marek Jílek and Libor Adámek. They took the lead over the rest of conference and alternately asked each delegation to show and project other guests their video about school they had made. After huge applause the moderator asked the representative of the team few questions about their expirience, which they got from traveling abroad, and also their opinion about the project itself. All of the answers were nice and positive. After the video projections, there were a speach of Czech team’s chairman Antonín Češík. He summarized opinions, views and feelings about the project. Next task of moderators was to say thanks to all participating teams and inform guests about following snack. And this was the end of an official part of the conference.

After that there were workshop in which every country had one in each corner of the hall. Pupils and students had nice oportunity to ask foreign guests some questions about lifestyle, hobbies, school etc. Czech workshop showed pupils some activities and branches hold in our school and explaining the reason and result of SEN project.

Overall feeling from the conference was very nice and it was good to see happy and proud faces of all project participants.

Libor Adámek, deputy of chairman

Back to Top

Powered by SEN Team © 2012